Sayfa yükleniyor

Belediye Meclis Gündemi

07.06.2019 Tarihli Meclis Gündemi


07/06/2019


GÜNDEM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- :

1-Açılış

2-Yoklama

3-Tarragona/İspanya’da düzenlenecek akıllı şehirler teknik inceleme programına görevlendirme

4-Çanakkale Merkez ve mücavir alanlarında yapılacak sayaç değişimi ve tarife hakkında.

5-Belediye Taşınmazlarının kiralama işlemleri hakkında.

6- Sözleşmeli personel hakkında

7-Çanakkale İdare Mahkemesinin 2018/360 Esas, 2019/388 Karar sayılı kararı hakkında bir karar alınması.

8-Belediye Meclisinin 02.05.2019 tarih ve 2019/53 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Barbaros Mahallesi, H16C-14C-1A pafta, 115 ada 38 parselde, 2536,331 PİN numaralı, Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi.

9-Belediye Meclisinin 02.05.2019 tarih ve 2019/53 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, İsmetpaşa Mahallesi, H16C-14B-2A pafta, 1425 ada, 3 parselde, 2536,330 ve 2537,84 PİN numaralı, Uygulama ve Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.

10-Belediye Meclisinin 02.05.2019 tarih ve 2019/53 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Cevatpaşa Mahallesi, H16C-9D-4C pafta, 19 ada, 4-7-8-9 parsellerde, 2536,328 PİN numaralı, Koruma Amaçlı İmar Planı değişiklik teklifi

11-Temmuz 2019 Meclis gün ve saatinin belirlenmesi.