Sayfa yükleniyor

Belediye Meclis Gündemi

03.07.2019 Tarihli Meclis Gündemi


03/07/2019


GÜNDEM

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- :

1-Açılış

2-Yoklama

3-Servis taşıma hizmeti hakkında

4-Çanakkale Merkez ve mücavir alanlarında yapılacak sayaç değişimi ve tarife hakkında

5-Belediye Meclisinin 02.05.2019 tarih ve 2019/62 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonunca incelemesinin devamına karar verilen, Çanakkale Uygulama İmar Planı Plan Notlarında revizyon yapılması teklifi.

6-Eylül 2019 Meclis gün ve saatinin belirlenmesi