Sayfa yükleniyor

Belediye Meclis Gündemi

03.10.2019 Tarihli Meclis Gündemi


03/10/2019

GÜNDEM

---------------------------------------------------------------------------------------------------------:

1-Açılış

2-Yoklama

3-Müdürlük ihdası ve iptali  

4-2020-2024 Stratejik Plan

5-Borçlanma hakkında

6-Toplu Taşıma Zam Talebi

7-Çanakkale İdare Mahkemesinin 2018/309 Esas, 2019/879 Karar sayılı kararı hakkında bir karar alınması.

8-Belediye Meclisinin 04.09.2019 tarih ve 2019/103 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Meclis Üyesi Sn. Allaaddin Burak KUNT’un 04.09.2019 tarihli önergesi hakkında bir karar alınması.

9-Belediye Meclisinin 04.09.2019 tarih ve 2019/89 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Barbaros Mahallesi, H16C-14B-4D paftada 2536,339 ve 2537,88 PİN numaralı nazım ve uygulama imar planı değişiklik teklifi.

10-Belediye Meclisinin 04.09.2019 tarih ve 2019/89 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Fevzipaşa Mahallesi, H16C-14A-1A pafta, Talimhane Sokakta 2536,340 PİN numaralı koruma amaçlı imar planı değişiklik teklifi.

11-Belediye Meclisinin 04.09.2019 tarih ve 2019/97 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonunca incelemesinin devamına karar verilen, Cevatpaşa Mahallesi, H16C-09D-4B pafta, 289 ada, 9-10-11-12-13-40-41-42 parsellerde, 2536,333 PİN numaralı, Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi.

12-Belediye Meclisinin 04.09.2019 tarih ve 2019/89 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Cevatpaşa Mahallesi, H16C-9D-3A pafta, 446 ada 2-3-4-5-101-107 parsellerde, 2536,334 PİN numaralı, uygulama imar planı değişiklik teklifi.

13-Belediye Meclisinin 04.09.2019 tarih ve 2019/89 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, İsmetpaşa Mahallesi, H16C-14A-1B pafta, 74 ada, 87-88 parsellerde, 2536,335 ve 2537,85 PİN numaralı, nazım ve uygulama imar planı değişiklik teklifi.

14-Belediye Meclisinin 04.09.2019 tarih ve 2019/89 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Barbaros Mahallesi, H16C-14B-4D pafta, 113 ada 6 parselde, 2536,336 ve 2537, 86 PİN numaralı ilave nazım ve uygulama imar planı teklifi.

15-Belediye Meclisinin 04.09.2019 tarih ve 2019/89 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Karacaören Köyü, H16C-10D-4C pafta, 165 ada 3 parselde, 2536,337 ve 2537,87 PİN numaralı nazım ve uygulama imar planı değişiklik teklifi.

16-Belediye Meclisinin 04.09.2019 tarih ve 2019/89 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Cevatpaşa Mahallesi, H16C- 9D- 4B pafta, 488 ada 96 parselde, 2536,338 PİN numaralı, uygulama imar planı değişiklik teklifi.

17-Kasım 2019 Meclis gün ve saatinin belirlenmesi.