Sayfa yükleniyor

Belediye Meclis Gündemi

01.11.2019 Tarihli Meclis Gündemi


01/11/2019


GÜNDEM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------:

1-Açılış

2-Yoklama

3-2020 Yılı Ücret Tarifesi

4-2020 Yılı Performans Programı Taslağı

5-2020/21/22 Gelir Gider Bütçesi

6-Brüksel/Belçika’ya  Yurtdışı görevlendirme.

7-Kardeş Kentimiz Osnabrück’e personel görevlendirilmesi.

8-Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası’na üye olunması.

9-Teminat Hakkında.

10-Kepez Belediyesine otobüs hibesi hakkında.

11-03.10.2019 tarih ve 2019/110 sayılı Meclis Kararı ile Meclis İmar Komisyonunca incelenmesinin devamına kararı verilen, Meclis Üyesi Sn. Allaaddin Burak KUNT’un 04.09.2019 tarihli önergesi hakkında bir karar alınması.

12-03.10.2019 tarih ve 2019/111 sayılı Meclis Kararı ile Meclis İmar Komisyonunca incelenmesinin devamına kararı verilen, Barbaros Mahallesi, H16C-14B-4D paftada 2536,339 ve 2537,88 PİN numaralı nazım ve uygulama imar planı değişiklik teklifi.

13-03.10.2019 tarih ve 2019/104 sayılı Meclis Kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Güzelyalı Köyü, H16C-23A-1A pafta, 241 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8 parsellerde 2681,65 PİN uygulama imar planı değişiklik teklifi.

14-03.10.2019 tarih ve 2019/104 sayılı Meclis Kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Barbaros Mahallesi, H16C-14D-2A pafta, 1422 ada, 79 parselde 2536,341 ve 2537,89 PİN numaralı nazım ve uygulama imar planı değişiklik teklifi.

15-03.10.2019 tarih ve 2019/104 sayılı Meclis Kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, İsmetpaşa Mahallesi, H16C-14A-2A pafta, 460 ada, 99 parselde, 2536,342 ve 2537,90 PİN numaralı, uygulama ve nazım imar planı değişiklik teklifi.

16-2019 Aralık Meclis gün ve saatinin belirlenmesi.

17- Çanakkale Şehiriçi ve Mücavir Alanlar İmar Planı Plan Notlarına 2536,343 PİN numaralı ilave yapılması teklifi.

18-İsmetpaşa Mahallesi, H16C-14B-2A pafta, 1425 ada, 3 parselde, 2536,345 ve 2537,91 PİN numaralı nazım ve uygulama imar planı değişiklik teklifi.

19-Cevatpaşa Mahallesi, H16CÜ-9D-3D pafta, 448 ada, 117-118-126 parsellerde, 2536,344 PİN numaralı, uygulama imar planı değişiklik teklifi.

20-Borçlanma Yetkisi hakkında.

21-T Cetveli Cins Değişikliği.

22- S Plaka, H Plaka ve T Plakaların ihale edilmesi teklifi.