Sayfa yükleniyor

Belediye Meclis Gündemi

03.12.2019 Tarihli Meclis Gündemi


 03/12/2019


GÜNDEM

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------:

1-Açılış

2-Yoklama

3-Kadro değişikliği teklifi

4-Sayaç Değişimi ve Sayaç Bedellerinin Abonelere Tahakkuk Ettirilmesi hakkında

5-“H”, “T” ve “S” plakalarla ilgili ihale şartları hakkında karar alınması.

6-Birimler arası aktarma hakkında.

7-Belediye Meclisinin 01.11.2019 tarih ve 2019/120 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Çanakkale Şehiriçi ve Mücavir Alanlar İmar Planı Plan Notlarına 2536,343 PİN numaralı ilave yapılması teklifi.

8-Belediye Meclisinin 01.11.2019 tarih ve 2019/120 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, İsmetpaşa Mahallesi, H16C-14B-2A pafta, 1425 ada, 3 parselde, 2536,345 ve 2537,91 PİN numaralı nazım ve uygulama imar planı değişiklik teklifi.

9-Belediye Meclisinin 01.11.2019 tarih ve 2019/120 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Cevatpaşa Mahallesi, H16C-9D-3D pafta, 448 ada, 117-118-126 parsellerde, 2536,344 PİN numaralı, uygulama imar planı değişiklik teklifi.

10-Belediye Meclis toplantılarının sesli ve görüntülü cihazlarla kaydedilmesi teklifi.

11-Ocak 2020 Meclis gün ve saatinin belirlenmesi.