Sayfa yükleniyor

Belediye Meclis Gündemi

03.01.2020 Tarihli Meclis Gündemi


 03/01/2020


GÜNDEM

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------:

1-Açılış

2-Yoklama

3-Denetim Komisyonuna üye seçimi.

4-Çanakkale Hizmet Grupları A.Ş.nin kullanacağı krediler için kefalet ve yetki verilmesi.

5-Geçici işçi vizesi.

6-2020 yılında ödenecek huzur hakkı ücretlerinin belirlenmesi.

7-Sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesi.

8-Zabıta ve İtfaiye Personelinin maktu mesai ücretlerinin belirlenmesi. 

9-İş Sağlığı ve Güvenliği Biriminin bütçesinin Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne aktarılması.

10-Özel Güvenlik Hizmetlerine ait bütçenin Zabıta Müdürlüğü’ne aktarılması. 

11-Cevatpaşa Mahallesi 926 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmazda tahsis iptali

12-Aktif olmayan Kardeş Kent anlaşmalarının iptali hakkında.

13-Belediye Meclisinin 03.12.2019 tarih ve 2019/137 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Cevatpaşa Mahallesi, H16C-9D-4C pafta, 30 ada, 2 parselde, 2536,346 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi.

14-Belediye Meclisinin 03.12.2019 tarih ve 2019/137 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Çınarlı Köyü, Dardanos Mevki, H16C-18D-4B pafta, 1736 parselde, 2537,93 ve 2536,348 PİN numaralı nazım ve uygulama imar planı değişiklik teklifi.

15-Belediye Meclisinin 03.12.2019 tarih ve 2019/137 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Barbaros Mahallesi, H16C-14A-2A pafta, 1204 ada, 3 parselde, 2537,94 ve 2536, 349 PİN numaralı uygulama ve nazım imar planı değişiklik telifi.

16-Belediye Meclisinin 03.12.2019 tarih ve 2019/137 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, İsmetpaşa Mahallesi, H16C-14A-1B pafta, 74 ada, 56 parselde, 2537,95 ve 2536,350 PİN numaralı nazım ve uygulama imar planı değişiklik teklifi.

17-Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarih ve 2019/77 sayılı kararı ile İncelenmesinin devamına karar verilen, Cevatpaşa Mahallesi, H16C-9D-4C pafta, 19 ada, 4-7-8-9-35 parsellerde 2536,328 PİN numaralı koruma amaçlı imar planı değişiklik teklifi.

18-2020 Yılı Meclis Aylık tatilinin belirlenmesi.

19-Şubat 2020 Meclis gün ve saatinin belirlenmesi. 

20-Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğünün 12.12.2019 tarih ve E.290948 sayılı yazısına istinaden, Cevatpaşa Mahallesi, 650 ada, 241 ve 242 parsellerde yapılacak imar planı değişikliği hakkında görüş verilmesi.

21-Barbaros Mahallesi, H16C-14D-1C pafta, 587 ada, 38 parselde, 2537,96 ve 2536,351 PİN numaralı nazım ve uygulama imar planı değişiklik teklifi.

22-Barbaros Mahallesi, H16C-14A-2C pafta, 495 ada, 110 parselde, 2536,352 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik telifi.

23-Cevatpaşa Mahallesi, H16C-9D-3D pafta, 448 ada, 117-118-126 parsellerde, 2536,353 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi.

24-Barbaros Mahallesi, H16C-14D-2D pafta, 1293 ada, 2-5 parsellerde 2536,354 PİN uygulama imar planı değişiklik teklifi.

25-Sayıştay Raporunun sunumu

26-Genel İş Yürütümü Rapor sonuçlarının açıklanması.

27-“S”,”T” ve “H” plakalar hakkında.

28-Kooperatif yetkisi hakkında

29-2020 Yılı Ücret Tarifesi Değişikliği.

30-Teminat Gösterilmesi hakkında.