Sayfa yükleniyor

Belediye Meclis Gündemi

06.02.2020 Tarihli Meclis Gündemi


GÜNDEM 06/02/2020

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:

1-Açılış

2-Yoklama

3-Kadro Değişikliği teklifi.

4-Sözleşmeli Personel Çalıştırılması hakkında.

5-01/09/2016 tarih ve 2016/129 sayılı meclis kararının iptali

6-10/06/2019 tarih ve 2019/72 Sayılı Belediye Meclis Kararında düzeltme.

7-Taşınmaz Satın Alma talebi.

8-Ulusal Bayram Günlerinde Çalışma Harcı alınması hk.

9-Çanakkale Kentsel Hizmetler Müh.Müt.Tic ve San.A.Ş.’ye  Genel Kurul Katılımı.

10-Çanakkale Kentsel Hizmetler Müh.Müt.Tic ve San.A.Ş.’ye temsilci seçimi.

11-Mahkeme Kararının uygulanması.

12-Çanakkale Şehiriçi ve Mücavir Alanlar İmar Planı Plan Notlarına 2536,355 PİN numaralı ilave yapılması teklifi.

13-Belediye Meclisinin 03.12.2019 tarih ve 2019/143 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonunun incelenmesinin devamına karar verilen, İsmetpaşa Mahallesi, H16C-14B-2A pafta, 1425 ada, 3 parselde, 2536,345 ve 2537,91 PİN numaralı nazım ve uygulama imar planı değişiklik teklifi.

14-Belediye Meclisinin 07.01.2020 tarih ve 2020/15 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonunun incelenmesinin devamına karar verilen, Cevatpaşa Mahallesi, H16C-9D-4C pafta, 19 ada, 4-7-8-9-35 parsellerde 2536,328 PİN numaralı Koruma Amaçlı İmar Planı değişiklik teklifi.

15-Belediye Meclisinin 04.01.2020 tarih ve 2020/1 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Barbaros Mahallesi, H16C-14D-1C pafta, 587 ada, 38 parselde, 2537,96 ve 2536,351 PİN numaralı nazım ve uygulama imar planı değişiklik teklifi.

16-Belediye Meclisinin 04.01.2020 tarih ve 2020/1 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Barbaros Mahallesi, H16C-14A-2C pafta, 495 ada, 110 parselde, 2536,352 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi.

17-Belediye Meclisinin 04.01.2020 tarih ve 2020/1 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Cevatpaşa Mahallesi, H16C-9D-3D pafta, 448 ada, 117-118-126 parsellerde, 2536,353 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi.

18-Belediye Meclisinin 04.01.2020 tarih ve 2020/1 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Barbaros Mahallesi, H16C-14D-2D pafta, 1293 ada, 2-5 parsellerde 2536,354 PİN uygulama imar planı değişiklik teklifi.

19-Mart 2020 Meclis gün ve saatinin belirlenmesi.