Sayfa yükleniyor

Belediye Meclis Gündemi

12.06.2020 Tarihli Meclis Gündemi


GÜNDEM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:
1-Açılış
2-Yoklama
3-Encümen Üyeliği seçimi
4-İmar Komisyonu Üyeliği Seçimi
5-Plan Bütçe Komisyonu üyeliği seçimi
6-Sosyal İşler Komisyonu üye seçimi
7-Ulaşım Komisyonu üye seçimi
8-Şoför Seçim komisyonu üye seçimi
9-Şikayet Değerlendirme ve Ceza Komisyonu üye seçimi
10-Çevre ve Sağlık Komisyonuna üye seçimi
11-Denetim Komisyonu raporunun sunulması.
12-2019 Yılı Kesin Hesabının görüşülmesi.
13- 2019 Faaliyet raporunun görüşülmesi
14-Belediye Meclisinin 05.03.2020 tarih ve 2020/39 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale
edilen, İsmetpaşa Mahallesi, Revizyon Amaçlı Uygulama ve Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.
15-Belediye Meclisinin 05.03.2020 tarih ve 2020/39 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen,
Güzelyalı Köyü, H16C-22B-2D pafta, 186 ada, 2 parselde nazım ve uygulama imar planı değişiklik teklifi.
16-Belediye Meclisinin 05.03.2020 tarih ve 2020/39 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen,
Tabela Yönetmeliği hakkında karar alınması teklifi.
17-Belediye Meclisinin 05.03.2020 tarih ve 2020/39 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen,
Kordon Boyu Uygulama Yönetmeliği hakkında karar alınması teklifi.
18-Şehir İçi ve Mücavir Alanlar İmar Planı Plan Notlarına ilave yapılması teklifi
19- 2020 Temmuz meclis gün ve saatinin görüşülmesi,