Sayfa yükleniyor

Belediye Meclis Gündemi

05.11.2020 Tarihli Meclis Gündemi


05/11/2020

GÜNDEM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------:

1-Açılış

2-Yoklama

3-2021 Yılı Ücret Tarifesi

4-2021 Yılı Performans Programı Taslağı

5-2021/22/23 Gelir Gider Bütçesi

6-%10 üzerinde iç borçlanma ve yetkilendirme

7-Doğal ve Kültürel Miras Eğitimi Projesi Protokolü imzalanması

8-Meksika/Playa Del Carmen Solidaridad Kenti ile Kardeş Şehir olunması

9-İsim Değişikliği talebi.

10-Çanakkale İl Müftülüğüne tahsis talebi.

11-Servis araç sahiplerinin talebinin görüşülmesi.

12-Otobüs Kartlarındaki Bonus Uygulaması hakkında

13-Ç.11G ile Ç-9 hattında düzenleme yapılması.

14-HES kodu uygulaması nedeniyle elektronik kart verilmesi.

15-Işıklar Köyü, H16C-15A-2C pafta, 136 ada da Nazım ve Uygulama İmar Planı değişiklik

teklifi.

16-İsmetpaşa Mahallesi, H16c-14B-2A pafta, 1425 ada, 3 parselde Nazım ve Uygulama İmar

Planı değişiklik teklifi.

17-Barbaros Mahallesi, H16C-14D-1B pafta, 1426 ada, 4 parselde, Uygulama İmar Planı

değişiklik teklifi.

18-Aralık 2020 Meclis Gün ve saatinin belirlenmesi.