Sayfa yükleniyor

Belediye Meclis Gündemi

03.12.2020 Tarihli Meclis Gündemi


Çanakkale Belediye Başkanlığından Duyurulur. 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince Aralık 2020 olağan meclis toplantısı 03/12/2020 tarihinde saat 17.00'de ekli gündem maddelerini görüşmek üzere Parion Otel’de toplanacaktı. Ancak, Covid-19 salgının kentimizde artış göstermesi sebebiyle toplantı yerinin pandemi koşullarına daha uygun bir salonda yapılması gereksinimini ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 7.maddesi gereğince meclis toplantısının yerinde değişikliğe gidilmiş olup, 03/12/2020 tarih ve Saat 17.00’de yapılaca kolan toplantı mücavir sahamız olan Organize Sanayi Bölgesindeki Çanakkale ve Ticaret Sanayi Odası Dr.İbrahim Bodur Salonunda (Bursa Yolu 7 km. Organize Sanayi Bölgesi ) yapılacaktır.03/12/2020

GÜNDEM

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

1-Açılış

2-Yoklama

3-Çanakkale Afet Müdahale Planı hakkında bilgilendirme

4-Ödenek Aktarma

5-Belediye Meclisinin 05.11.2020 tarih ve 2020/110 sayılı Belediye Meclis Kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, İsmetpaşa Mahallesi, H16C-09D-4C pafta, 365 ada, 2 parselde Nazım ve Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi.

6- Belediye Meclisinin 05.11.2020 tarih ve 2020/110 sayılı Belediye Meclis Kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Kemalpaşa Mahallesi, H16C-14A-1A pafta, 189 ada, 5 parselde Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi.

7- Belediye Meclisinin 05.11.2020 tarih ve 2020/110 sayılı Belediye Meclis Kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Barbaros Mahallesi, H16C-14D-1B pafta, 1426 ada, 4 parselde, Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi.

8- Belediye Meclisinin 05.11.2020 tarih ve 2020/110 sayılı Belediye Meclis Kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Barbaros Mahallesi, H16C-14B-4D pafta,113 ada, 10 parselde Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi.

9- Belediye Meclisinin 05.11.2020 tarih ve 2020/110 sayılı Belediye Meclis Kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Kemalpaşa Mahallesi, H16C-14A-1A pafta, 196 ada, 4 parselde Koruma Amaçlı Uygulama imar planı değişiklik teklifi.

10-Ocak 2021 Meclis gün ve saatinin belirlenmesi.