Sayfa yükleniyor

Belediye Meclis Gündemi

02.02.2021 Tarihli Meclis Gündemi


GÜNDEM 02/02/2021

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1-Açılış

2-Yoklama

3-Belediye Meclisinin 07.01.2021 tarih ve 2021/1 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Güzelyalı Köyü, H16C-23A-1A pafta, 136 ada, 4 parselde Nazım ve Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi.

4-Belediye Meclisinin 07.01.2021 tarih ve 2021/1 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Barbaros Mahallesi, H16C-14D-1B pafta, 1426 ada, 4 parselde, Nazım ve Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi.

5-Belediye Meclisinin 07.01.2021 tarih ve 2021/1 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Cevatpaşa Mahallesi, H16C-9D-4C pafta, 1191 ada, 112 parselde, Nazım ve Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi.

6-Belediye Meclisinin 07.01.2021 tarih ve 2021/14 sayılı kararı ile incelemenin devamına karar verilen, Barbaros Mahallesi, H16C-14D-2A pafta, 1422 ada, 79 parselde, Nazım ve Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi.

7-Mart 2021 Meclis gün ve saatinin belirlenmesi.