Sayfa yükleniyor

Belediye Meclis Gündemi

01.04.2021 Tarihli Meclis Gündemi


01/04/2021

GÜNDEM

-----------------------------------------------------------------------------------: 

1-Açılış

2-Yoklama

3-Faaliyet Raporunun görüşülmesi.

4-Denetim Komisyonu raporunun sunulması.

5-Çanakkale Turistik Oteller Hakkında Sunum 

6-Çanakkale Gaziler Hakkında Sunum 

7-Çevre ve Sağlık Komisyonunun sunumu

8-Divan I.ve II.Başkan Vekilliği seçimi..

9-Divan Katip Üyeliği seçimi.

10-Encümen üyeliği seçimi.

11-İmar Komisyonu üye seçimi

12-Plan Bütçe Komisyonuna üye seçimi.

13-Sosyal İşler Komisyonuna üye seçimi.

14-Ulaşım Komisyonuna üye seçimi.

15-Şoför Seçim Komisyonuna üye seçimi.

16-Şikayet Değerlendirme ve Ceza Komisyonuna üye seçimi.

17-Çevre ve Sağlık Komisyonuna üye seçimi.

18-Toplu Taşıma zam talebinin görüşülmesi

19-Toplu Taşıma araçlarının yaşlarının görüşülmesi.

20-Özel Halk Otobüsü Vize ücretleri hakkında

21-Belediye Meclisinin 04.03.2021 tarih ve 2021/26 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Kemalpaşa Mahallesi, H16C-14A-1A pafta, 184 ada, 1 parselde, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi.

22- Belediye Meclisinin 04.03.2021 tarih ve 2021/26 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Barbaros Mahallesi, H16C-14D-2B paftada trafo yerinin imar planına işlenmesi teklifi.

23-Belediye Meclisinin 04.03.2021 tarih ve 2021/27 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Çanakkale Belediye ve Mücavir Alan İmar Planı Plan Notlarına ilave yapılması teklifi.

24-Belediye Meclisinin 02.02.2021 tarih ve 2021/22 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Barbaros Mahallesi, H16C-14D-2A pafta, 1422 ada, 79 parselde, Nazım ve Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi.

25-Mayıs 2021 Meclis gün ve saatinin belirlenmesi.