Sayfa yükleniyor

Belediye Meclis Gündemi

17.05.2021 Tarihli Meclis Gündemi


Çanakkale Belediye Başkanlığından Duyurulur. 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince Nisan Ayı olağan meclisinde Mayıs ayında yapılacak olağan meclis toplantısının 06/05/2021 tarihinde saat: 17.00’de yapılacağına dair karar alınmıştır.

Ancak Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nün 27.04.2021 tarih ve 868613 sayılı yazısı ile Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılacak olan tam kapanma dönemi nedeniyle yapılması planlanan Belediye Meclis toplantısı ertelenmiştir. Yapılacak olan olağan meclis toplantımızın yine aynı genelge de belirtildiği şekilde 17.05.2021 Pazartesi günü yapılması uygun görülmüştür. 

Bu nedenle belediye meclis toplantısı, belediye meclis salonumuzun sosyal mesafeye uygun olmaması nedeniyle İl Umumi Hıfzıssıhha Kararı kapsamında gerekli tedbirlerin alınması koşuluyla 17.05.2021 tarih ve Saat:15.00’da Altın Yıllar Yaşam Merkezinde (Barbaros, Lozan Cd. No:10, 17020 Çanakkale Merkez/Çanakkale) gerçekleştirilecektir.  

17/05/2021

GÜNDEM

---------------------------------------------------------------------------------------------: 

1-Açılış

2-Yoklama

3- Çanakkale Turistik Oteller Hakkında Sunum

4-2020 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabının görüşülmesi

5-Çanakkale Belediyesi ve Troia Vakfı arasındaki proje ortaklığı hakkında

6-Çanakkale Belediyesi ve Kardeş Kent Osnabrück Belediyesi ortaklığı ile gerçekleştirilen proje için imza yetkisi

7-Analitik Bütçe Fonksiyonel ve Finansman Kod Değişikliği

8-Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların kat karşılığı verilmesi hakkında

9-Belediye Meclisinin 01/04/2021 tarih ve 2021/51 sayılı kararı ile incelenmesinin devamına karar verilen, Kemalpaşa Mahallesi, H16C-14A-IA pafta, 184 ada, 1 parselde, Koruma Amaçlı uygulama imar planı değişiklik teklifi.

10-Belediye Meclisinin 01/04/2021 tarih ve 2021/37 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen Işıklar Köyü ve Karacaören Köyleri Sınırları içerisinde bulunan Küçük Sanayi Alanlarını kapsayan alanda uygulama İmar Planı revizyonu teklifi

11-Belediye Meclisinin 01/04/2021 tarih ve 2021/37 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen Barbaros Mahallesi, H16C-14D-IB pafta, 1426 ada, 4 parselde uygulama imar planı değişiklik teklifi.

12-Haziran 2020 Meclis gün ve saatinin belirlenmesi.