Sayfa yükleniyor

Belediye Meclis Gündemi

03.06.2021 Tarihli Meclis Gündemi


Çanakkale Belediye Başkanlığından Duyurulur. 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince Haziran 2021 Olağan Meclisi 03.06.2021 tarihinde saat 17.00'da ekli gündem maddelerini görüşmek üzere İl Umumi Hıfzıssıhha Kararı kapsamında gerekli tedbirlerin alınması koşuluyla, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak, Altın Yıllar Yaşam Merkezinde ( Barbaros Mahallesi, Lozan Caddesi No 10, 17020 Çanakkale Merkez ) toplanacaktır. 


03/06/2021

GÜNDEM

---------------------------------------------------------------------------------------------: 

1-Açılış

2-Yoklama

3-Cumhuriyet Meydanı ve Yakın Çevresi Düzenleme Proje Sunumu

4-Karina Deniz Kültürü Merkezi Proje Sunumu

5-Kardeş Kent Osnabrück Şehir Festivali Görevlendirme

6-Hibe Hakkında

7-Gestaş Deniz Ulaşım Turizm Ticaret Anonim Şirketi’nin 2020 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına katılmak için Belediye Başkanına Yetki Verilmesi

8-Belediye Meclisinin 17.05.2021 tarih ve 2021/56 sayılı Kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Barbaros Mahallesi, Kıyı Kesimi Özel Proje Alanları1/5000 Nazım İmar Planı plan notlarında revizyon yapılması teklifi.

9-Belediye Meclisinin 17.05.2021 tarih ve 2021/63 sayılı Kararı ile incelenmesinin devamına karar verilen, Işıklar ve Karacaören Köyleri, Küçük Sanayi Alanlarını kapsayan alanda uygulama imar planı revizyonu teklifi.

10-Belediye Meclisinin 17.05.2021 tarih ve 2021/64 sayılı Kararı ile incelenmesinin devamına karar verilen, Barbaros Mahallesi, H16C-14D-1B pafta, 1426 ada, 4 parselde, Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi.

11-Temmuz 2021 Meclis gün ve saatinin belirlenmesi.