Sayfa yükleniyor

Belediye Meclis Gündemi

01.10.2021 Tarihli Meclis Gündemi


İ L A N

Çanakkale Belediye Başkanlığından Duyurulur. 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 01/10/2021 tarihinde saat: 17.00'da olağan meclisi için ekli gündem maddelerini görüşmek üzere Belediye meclis toplantı salonunun da toplanacaktır. 

Belediye Meclis Üyelerimizin anılan gün ve saatte Belediye meclis salonunda  hazır bulunmalarını rica ederim. 


 GÜNDEM  01/10/2021

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  1. Açılış
  2. Yoklama
  3. Prof.Dr.Emin Uğur ULUGERGERLİ ve Doç.Dr.Ozan DENİZ'in yeraltı suyu ile ilgili sunumu
  4. Çanakkale Kentsel Hiz.Müh.Müt.Tic.A.Ş.'ye hisse temsili için yetki verilmesi
  5. Gagavuzya Cumhuriyeti ile kardeş kent olma talebi 
  6. Belediye Meclisinin 02.09.2021 tarih ve 2021/85 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 30.07.2021 tarih ve 2173802 sayılı yazısı ile talep edilen Kentsel Gelişme Alanı amaçlı Çevre Düzeni Planı değişiklik teklifine ilişkin görüş bildirilmesi.
  7. Belediye Meclisinin 02.09.2021 tarih ve 2021/89 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonunca incelemesinin devamına karar verilen, İsmetpaşa Mahallesi, H16C-14A, H16C-14B pafta, Küçük Sanayi Sitesi Mevki Nazım İmar Planı revizyonu teklifi.
  8. Cevatpaşa Mahallesi, Zübeyde Hanım ve Celal Atik sokak arasında kalan 533 ada içerisinde bulunan parselleri kapsayan bölgeye ilişkin karar alınması.
  9. Kasım 2021 Meclis gün ve saatinin belirlenmesi.