Sayfa yükleniyor

Belediye Meclis Gündemi

01.11.2021 Tarihli Meclis Gündemi


  01/11/2021

GÜNDEM

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1-Açılış

2-Yoklama

3-Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün Faaliyet Sunumu

4-Konutlarda gri suların geri dönüşümü hakkında sunum

5-2022 Yılı Ücret Tarifesi

6-2022 Yılı Performans Taslağı

7-2022-23-24 Gelir ve Gider Bütçesi

8-Çanakkale Belediyesi Yeşil Yerel Yönetim ve Kültür Merkezi Binası ile Yakın Çevresi Düzenlenmesi İkmal Yapım İşinde Kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.den Gayri Nakdi Kredi kullanımı

9-Çanakkale Belediyesi Yeşil Yerel Yönetim ve Kültür Merkezi Binası ile Yakın Çevresi Düzenlenmesi İkmal Yapım işinde kullanılmak üzere kredi kullanımı.

10-Çanakkale Hiz.Grup.A.Ş.nin genel kuruluna yetki verilmesi.

11-Çanakkale Hiz.Grup.A.Ş.nin genel kurulunda Belediyemizi Temsil etmek üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi

12-Türkiye Belediyeler Birliği ve Çek Cumhuriyeti Yerel Yönetimlerinin katkısıyla düzenlenen teknik inceleme gezisi için Belediye Başkanının Çek Cumhuriyetine görevlendirilmesi

13-Belediye Meclisinin 04.10.2021 tarih ve 2021/101 sayılı kararı ile incelenmesinin devamına karar verilen, İsmetpaşa Mahallesi, H16C-14A, H16C-14B pafta, Küçük Sanayi Sitesi Mevkiinde Nazım İmar Planı Revizyonu teklifi.

14-Belediye Meclisinin 04.10.2021 tarih ve 2021/102 sayılı kararı ile incelenmesinin devamına karar verilen, Cevatpaşa Mahallesi, H16C-9D-4B pafta, 533 ada içerisinde bulunan parselleri içine alan bölgeye ilişkin karar alınması.

15-Belediye Meclisinin 04.10.2021 tarih ve 2021/98 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Otopark Derecelendirmesine ilişkin yol kademelenme listesinin revizyonu teklifi.

16-Belediye Meclisinin 04.10.2021 tarih ve 2021/98 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Barbaros Mahallesi, H16C-14A-4B, H16C-14A-3A pafta, 973 ada, 330, 331, 332, 333 parsellerde, nazım ve uygulama imar planı değişiklik teklifi.

17-Belediye Meclisinin 04.10.2021 tarih ve 2021/98 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Güzelyalı Köyü, H16C-22B-2C, H16C-22B-2D pafta, 224 ada, 1, 2, 3, 4 parsellerde nazım ve uygulama imar planı değişiklik teklifi.

18-Aralık 2021 Meclis gün ve saatinin belirlenmesi.