Sayfa yükleniyor

Belediye Meclis Gündemi

02.12.2021 Tarihli Meclis GündemiGÜNDEM 02/12/2021

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1-Açılış

2-Yoklama

3-Kardeş kent olunması ile ilgili meclis kararında değişiklik

4-Reklam alanlarının ihale edilmesi için yetki verilmesi

5-Belediye Meclisinin 01.11.2021 tarih ve 2021/111 sayılı kararı ile incelenmesinin devamına karar verilen, İsmetpaşa Mahallesi, H16C-14A, H16C-14B pafta, Küçük Sanayi Sitesi Mevkiinde Nazım İmar Planı Revizyonu teklifi.

6-Belediye Meclisinin 01.10.2021 tarih ve 2021/114 sayılı kararı ile incelenmesinin devamına karar verilen, Güzelyalı Köyü, H16C-22B-2C, H16C-22B-2D pafta, 224 ada, 1, 2, 3, 4 parsellerde nazım ve uygulama imar planı değişiklik teklifi.

7-Belediye Meclisinin 01.11.2021 tarih ve 2021/105 sayılı kararı ile incelenmesinin devamına karar verilen, İsmetpaşa Mahallesi, H16C-14A-1B pafta, 338 ada, 31-140-151 parsellerde Nazım ve Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi.

8-Ocak 2022 Meclis gün ve saatinin belirlenmesi.