Sayfa yükleniyor

Belediye Meclis Gündemi

06.01.2022 Tarihli Meclis Gündemi


GÜNDEM 06/01/2022

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1-Açılış

2-Yoklama

3-Yat limanı kapasite arttırımı bilgilendirme sunumu Hk

4- 2020 Sayıştay Başkanlığının Denetim Raporu Sunumu Hk 

5-Denetim Komisyonu üye seçimi 

6-Kredi Kullanımı ve yetkilendirme

7- Çanakkale Hizmet Grupları İnş.San.ve Tic.A.Ş.’nin 2022 Genel Kurulunda Belediyemiz Tüzel Kişiliğini temsil etmek üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi. 

8-Çanakkale Hizmet Grupları İnş.San.ve Tic.A.Ş.’nin 2022 Genel Kurulunda Çanakkale Belediyesine ait hisseleri temsil etmek üzere temsilci seçilmesi.

9- Çanakkale Kentsel Hizmetler Müh.Müt.Tic.ve San.A.Ş.’nin Genel Kurulunda Belediyemiz Tüzel Kişiliğini temsil etmek üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi. 

10-Çanakkale Kentsel Hizmetler Müh.Müt.Tic.ve San.A.Ş.’nin Genel Kurulunda Çanakkale Belediyesine ait hisseleri temsil etmek üzere temsilci seçilmesi.

11-2022 Ücret Tarifesi( Atık su ve İçme Suyu Tarifesi Hk) 

12-Toplu Taşıma fiyat tarifesi değişikliği.

13-Sözleşmeli Personel İstihdamı hakkında

14-Geçici işçi vizesi

15-Meclis Huzur hakkının belirlenmesi.

16-Zabıta ve İtfaiye Müdürlüğü personelinin maktu mesai ücreti hakkında

17-Park İsmi Verilmesi 

18-Belediye Meclisinin 02.12.2021 tarih ve 2021/123 sayılı kararı ile incelenmesinin devamına karar verilen, İsmetpaşa Mahallesi, H16C-14A, H16C-14B pafta, Küçük Sanayi Sitesi Mevkiinde Nazım İmar Planı Revizyonu teklifi.

19-Belediye Meclisinin 02.12.2021 tarih ve 2021/124 sayılı kararı ile incelenmesinin devamına karar verilen, Güzelyalı Köyü, H16C-22B-2C, H16C-22B-2D pafta, 224 ada, 1, 2, 3, 4 parsellerde nazım ve uygulama imar planı değişiklik teklifi.

20-2022 Yılı Meclis aylık tatilinin belirlenmesi.

21-2022 Şubat Meclis gün ve saatinin belirlenmesi.