Sayfa yükleniyor

Belediye Meclis Gündemi

03.02.2022 Tarihli Meclis Gündemi


03/02/2022


GÜNDEM

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------:

1-Açılış

2-Yoklama

3-Yat Limanı Kapasite Arttırımı Bilgilendirme Sunumu

4-“T” Plaka ihale yetkisi

5-Gelir Desteği Ödemesi Hk. 

6-Taşınmaz Mal Alımı Hk.

7- Taşınmaz Takası Hk. 

8-2022 Yılı Ücret tarifesine Isınma ve Sıcak su kullanan ortak kullanım abonelerine (30 m3 ve üzeri) kademesi uygulanmaz ifadesinin eklenmesi Hk.

9-2022 Yılı Ücret Tarifesine Ek Yapılması Hk.

10-Belediye Meclisinin 06.01.2022 tarih ve 2022/15 sayılı kararı ile incelenmesinin devamına karar verilen, İsmetpaşa Mahallesi, H16C-14A, H16C-14B pafta, Küçük Sanayi Sitesi Mevkiinde Nazım İmar Planı Revizyonu teklifi.

11-Belediye Meclisinin 06.01.2022 tarih ve 2022/1 sayılı kararı ile incelenmesinin devamına karar verilen, Karacaören Köyü, H16C-10D-4C pafta, nazım ve uygulama imar planı değişiklik teklifi.

12-Mart 2022 Meclis gün ve saatinin belirlenmesi.