Sayfa yükleniyor

Belediye Meclis Gündemi

03.03.2022 Tarihli Meclis Gündemi  03/03/2022


GÜNDEM

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------:


1-Açılış

2-Yoklama

3-Kepez Belediyesi ile Bitkisel Üretim İşbirliği ve Ortak Hizmet Projesi Protokolünün imza  yetkisi Hk.

4- Karacaören Köyü, H16C-10D-4C paftada, tespit harici alanda, Mezarlık Alanına ilave yapılması amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı Revizyonu teklifi

5-Nisan 2022 meclis gün ve saatinin belirlenmesi