Sayfa yükleniyor

Belediye Meclis Gündemi

01.04.2022 Tarihli Meclis Gündemi


01/04/2022


GÜNDEM

-----------------------------------------------------------------------------------: 

1-Açılış

2-Yoklama

3-Faaliyet Raporunun görüşülmesi.

4-Denetim Komisyonu raporunun sunulması.

5-Encümen üyeliği seçimi.

6-İmar Komisyonu üye seçimi

7-Plan Bütçe Komisyonu üye seçimi.

8-Sosyal İşler Komisyonu üye seçimi.

9-Ulaşım Komisyonu üye seçimi.

10-Şoför Seçim Komisyonu üye seçimi.

11-Şikayet Değerlendirme ve Ceza Komisyon üye seçimi.

12-Çevre ve Sağlık Komisyonuna üye seçimi.

13-25/12/2021 tarih 31700 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan kanuna İstinaden toplu taşıma hizmetini yürüten kişilere gelir desteği ödemesi yapılması hk.

14-Otobüs reklam alanlarının görüşülmesi hk.

15-S.S.18 Nolu Şehiriçi Minibüsçüleri ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin toplu taşıma zam talebinin görüşülmesi hk. 

16-Harmanlık Üretici ve Kooperatifler Pazarı Hk.

17-Belediye Meclisinin 03.02.2022 tarih ve 2022/33 sayılı kararına yapılan itirazların görüşülmesi

18-Belediye Meclisinin 03.03.2022 tarih ve 2022/38 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Barbaros Mahallesi, H16C-14A-3A ve H16C-14A-4B pafta, 973 ada, 330-331-332-333 parsellerde nazım ve uygulama imar planı teklifi.

19-Belediye Meclisinin 03.03.2022 tarih ve 2022/38 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, İsmetpaşa Mahallesi, H16C-14A-1B pafta, 388 ada, 31-140-151 parsellerde nazım ve uygulama imar planı değişiklik teklifi.

20-Belediye Meclisinin 03.03.2022 tarih ve 2022/38 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Cevatpaşa Mahallesi, H16C-9D-4C pafta, 417 ada, 103 parselde nazım ve uygulama imar planı değişiklik teklifi.

21-Mayıs 2021 Meclis gün ve saatinin belirlenmesi.