Sayfa yükleniyor

Belediye Meclis Gündemi

06.05.2022 Tarihli Meclis Gündemi


  06/05/2022


GÜNDEM

---------------------------------------------------------------------------------------------:

1-Açılış

2-Yoklama

3- Kent Konseyi Sanat Sokağı Çalışma Grubu Rapor Sunumu 

4-2021 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabının görüşülmesi

5-Taşınmaz Takası Hk.

6-Meydan, Cadde Sokak ve Süpürge İşleri İçin Araç Kiralanması İşinin Süresi Hk.

7-1. Sınıf Atık Getirme Merkezi Hk. 

8-Haziran 2022 Meclis gün ve saatinin belirlenmesi.