Sayfa yükleniyor

Belediye Meclis Gündemi

01.02.2018 Tarihli Meclis Gündemi...


01/02/2018

Saat : 17:00

GÜNDEM

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1-Açılış

2-Yoklama

3-Kardeş Kentimiz Osnabrück’ün Mayıs Haftası şenliklerine görevlendirme yapılması.

4-Emitt Fuarında kullanılmak üzere ÇATTAP’a aktarma yapılması.

5-Su ücret tarife değişikliği

6-Sözleşmeli personel çalıştırılması hakkında

7-USAR projesi kapsamında Almanya’ya personel görevlendirilmesi.

8-Çınarlı Köyü, Dardanos Mevki, 29K-4A paftada vaziyet planının uygulama imar planına işlenmesi teklifi.

9-Barbaros Mahallesi, H16C-14A-4C paftada vaziyet planının uygulama imar planına işlenmesi teklifi.

10-Belediye Meclisinin 08.01.2018 tarih ve 12 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen; İsmetpaşa Mahallesi, H16C-14A, H16C-14B pafta, 2537,60 PİN numaralı Küçük Sanayi Sitesi Mevki Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.

11-Belediye Meclisinin 08.01.2018 tarih ve 19 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonunca incelemesinin devamına kararı verilen; Cevatpaşa Mahallesi, H16C-9D-4C pafta, 22 ada, 83 parsel ve 23 ada, 24 parselde, 2536,275 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi.

12-Belediye Meclisinin 04.01.2018 tarih ve 1 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen; Barbaros Mahallesi, H16C-14B-1C pafta, 587 ada, 38 parselde, 2537,62 ve 2536,277 PİN numaralı, uygulama ve nazım planı değişiklik teklifi.

13-Belediye Meclisinin 04.01.2018 tarih ve 1 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen; Cevatpaşa Mahallesi, H16C-9D-3A pafta, 713 ada, 18 parselde, 2537,63 ve 2536,278 PİN numaralı nazım ve uygulama imar planı revizyonu teklifi.

14-Belediye Meclisinin 04.01.2018 tarih ve 1 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen; Barbaros Mahallesi, H16C-14A-1C pafta, 105 ada, 18 ve 28 parsellerde 2536,279 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi.

15-Belediye Meclisinin 04.01.2018 tarih ve 1 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen; Cevatpaşa Mahallesi, H16C-9D-4C pafta, 34 ada 51 parselde 2536,280 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi.

16-Belediye Meclisinin 04.01.2018 tarih ve 1 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen; Cevatpaşa Mahallesi, H16C-9D-3A pafta, 1186 ada, 14-15 parsellerde, 2536,281 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi.

17-Belediye Meclisinin 04.01.2018 tarih ve 1 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen; Barbaros Mahallesi, H16C-14A-4A pafta, 592 ada, 244 parselde 2536,282 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi.

18-Belediye Meclisinin 04.01.2018 tarih ve 1 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen; İsmetpaşa Mahallesi, H16C-14A-2A pafta, 270 ada 2 parselde 2536,284 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi.

19-Belediye Meclisinin 04.01.2018 tarih ve 1 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen; Cevatpaşa Mahallesi, H16C-9D-4C pafta, 1191 ada 112 ve 126 parsellerde 2536,283 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi.

20-Belediye Meclisinin 07.09.2017 tarih ve 2017/123 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Karacaören Köyü, H16C-9C-3c pafta, 2351 parselde 2536,252 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi.

21-Mart 2018 meclis gün ve saatinin belirlenmesi.