Sayfa yükleniyor

Belediye Meclis Gündemi

01.03.2018 Tarihli Meclis Gündemi...


01/03/2018

GÜNDEM

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1-Açılış

2-Yoklama

3-Macaristan Budapeşte görevlendirme

4-Boş Kadro derece değişikliği.

5-Sözleşmeli personel çalıştırılması.

6-Özel Halk otobüsü plaka işlemleri

7-Belediye Meclisinin 08.01.2018 tarih ve 2018/14 sayılı kararına yapılan itiraz hakkında bir karar alınması.

8-Barbaros Mahallesi, H16C 14D/H16C 14A pafta, 2537,51 PİN numaralı Barbaros kıyı kesimi Nazım İmar Planı Plan Notlarında değişiklik yapılması teklifi.

9-İsmetpaşa Mahallesi, H16C-14A-2A paftada, 2536,285 PİN numaralı trafo yerinin imar planına işlenmesi teklifi.

10-Belediye Meclisinin 01.02.2018 tarih ve 29 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonunca incelemesinin devamına kararı verilen; İsmetpaşa Mahallesi, H16C-14A, H16C-14B pafta, 2537,60 PİN numaralı Küçük Sanayi Sitesi Mevki Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.

11-Belediye Meclisinin 01.02.2018 tarih ve 30 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonunca incelemesinin devamına kararı verilen; Cevatpaşa Mahallesi, H16C-9D-4C pafta, 22 ada, 83 parsel ve 23 ada, 24 parselde, 2536,275 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi.

12-Belediye Meclisinin 01.02.2018 tarih ve 20 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen; Barbaros Mahallesi, H16C-14A-1D pafta, 1400 ada, 98 parselde, 2536,285 PİN numaralı Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi.

13-Belediye Meclisinin 01.02.2018 tarih ve 20 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen; Güzelyalı Köyü, 27J-2B pafta, 107 ada, 1 parselde, 2681,61 ve 2682,7 PİN numaralı Uygulama ve Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.

14-Belediye Meclisinin 01.02.2018 tarih ve 20 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen; İsmetpaşa Mahallesi, H16C-14A-1B pafta, 45 ada, 7 parselde, 2536,286 PİN numaralı, uygulama planı değişiklik teklifi.

15-Belediye Meclisinin 01.02.2018 tarih ve 20 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen; Cevatpaşa Mahallesi, H16C-9D-3A pafta, 1348 ada, 1 parsel, 1349 ada, 1 parsel, 1350 ada, 3 parselde, 2537,64 ve 2536,287 PİN numaralı nazım ve uygulama imar planı değişiklik teklifi.

16-Nisan 2018 meclis gün ve saatinin belirlenmesi.