Sayfa yükleniyor

Belediye Meclis Gündemi

01.11.2018 Tarihli Meclis Gündemi...01/11/2018

 

GÜNDEM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------:

1-Açılış

2-Yoklama

3-2019 Yılı Ücret Tarifesi

4-2019 Yılı Performans Programı Taslağı

5-2019/20/21 Gelir Gider Bütçesi

6-İlan Reklam Vergisi hakkında

7-Öğrenci Kartı hakkında.

8-04/06/2008 tarih 112 sayılı meclis kararının görüşülmesi.

9-Türkiye ve AB arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı hakkında.

10-Belediye Meclisinin 04.10.2018 tarih ve 2018/131 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonunca incelenmesinin devamına karar verilen, İsmetpaşa Mahallesi, H16C-14A-1B pafta, 74 ada, 88 parselde 2536,313 ve 2537,76 PİN numaralı uygulama ve nazım imar planı değişiklik teklifi.

11-Belediye Meclisinin 04.10.2018 tarih ve 2018/132 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonunca incelemesinin devamına karar verilen, İsmetpaşa Mahallesi, H16C-14A-2B, 1430 ada, 6-12 parseller ve 1431 ada, 1 parselde 2536,314 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi.

12-Belediye Meclisinin 04.10.2018 tarih ve 2018/122 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Barbaros Mahallesi, H16C-14D-2A pafta, 1295 ada, 1 parselde 2536,322 ve 2537,82  PİN numaralı nazım ve  uygulama imar planı değişiklik teklifi.

13-Belediye Meclisinin 04.10.2018 tarih ve 2018/122 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Cevatpaşa Mahallesi, H16C-9D-4B pafta, 289 ada, 9 parselde 2536,323 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi.

14-Belediye Meclisinin 04.10.2018 tarih ve 2018/122 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, İsmetpaşa Mahallesi, H16C-14A-1B pafta, 388 ada, 151 parselde 2536,324 ve 2537,83 PİN numaralı nazım ve uygulama imar planı değişiklik teklifi.

15-2018 Aralık meclis gün ve saatinin belirlenmesi.