Sayfa yükleniyor

Belediye Meclis Gündemi

06.12.2018 Tarihli Meclis Gündemi...06/12/2018

GÜNDEM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------:

1-Açılış

2-Yoklama

3-Müdürlükler arası ödenek aktarma

4-Çanakkale İdare Mahkemesinin 2014/1279 Esas, 2018/4585 Karar sayılı kararı hakkında bir karar alınması.

5-Çanakkale İdare Mahkemesinin 2013/6657 Esas ve 2018/1123 Karar sayılı kararı hakkında bir karar alınması.

6-Belediye Meclisinin 01.11.2018 tarihli oturumunda karar altına alınamayan, İsmetpaşa Mahallesi, H16C-14A-2B, 1430 ada, 6-12 parseller ve 1431 ada, 1 parselde 2536,314 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi.

7-Belediye Meclisinin 01.11.2018 tarih ve 2018/143 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonunca incelenmesinin devamına karar verilen, Cevatpaşa Mahallesi, H16C-9D-4B pafta, 289 ada, 9 parselde 2536,323 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi.

8-Belediye Meclisinin 01.11.2018 tarih ve 2018/137 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Güzelyalı Köyü, H16C-22B-2B pafta, 246 ada, 7 parselde, 2681,64 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi.

9-Belediye Meclisinin 01.11.2018 tarih ve 2018/137 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Barbaros Mahallesi, H16C-14D-1C pafta, 587 ada, 38 parselde, 2536,325 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi.

10-Ocak 2019 Meclis gün ve saatinin belirlenmesi.