Sayfa yükleniyor

Belediye Meclis Gündemi

01.09.2022 Tarihli Meclis Gündemi


01/09/2022


GÜNDEM

------------------------------------------------------------------------------------------:


1-Açılış

2-Yoklama

3-Çanakkale Hizmet Grupları A.Ş.’nin sermaye arttırımı

4-Çanakkale Hizmet Grupları A.Ş.nin Genel Kurula Katılımı Hakkında

5-Çanakkale Kentsel Hizmetler Müh.Müt.Tic.ve San. A.Ş.’ye Hisse temsilcisi belirlenmesi

6-Ek Ödenek hakkında

7-İtfaiye ve Zabıta personelinin maktu mesai artışı

8-Çevatpaşa Mahallesi, H16C-9C-4C/4B pafta, 1188 ada, 1 parselde, Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin, Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna görüş alınmak üzere gönderilmesi.

9-Belediye Meclisinin 04.07.2022 tarih ve 2022/81 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Cevatpaşa Mahallesi, H6C-9D-4C pafta, 19 ada, 4-7-8-9-35 parsellerde Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi.

10-Belediye Meclisinin 04.07.2022 tarih ve 2022/81 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Güzelyalı Köyü, H16C-22B-2B pafta, 156 ada, 11 parselde Nazım ve Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi.

11-Ekim 2022 Meclis gün ve saatinin belirlenmesi.