Sayfa yükleniyor

Belediye Meclis Gündemi

03.11.2022 Tarihli Meclis Gündemi


GÜNDEM 03/11/2022

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1-Açılış

2-Yoklama

3-2023 Yılı Ücret Tarifesi

4- 2023 Yılı Performans  Programı Taslağı

5-2023-24-25 Gelir ve Gider Bütçesi

6-Gelir Desteği Ödemesi Hk.

7-Belediye Meclisinin 06.10.2022 tarih ve 2021/111 sayılı kararı ile incelenmesinin devamına karar verilen, imar plan notları ve uygulama hükümleri revizyonu.

8-Belediye Meclisinin 06.10.2022 tarih ve 2022/104 sayılı kararı ile meclis imar komisyonuna havale edilen, İsmetpaşa Mahallesi, H16C 9D 3D pafta, 461 ada 76 parselde nazım ve uygulama imar planı değişiklik teklifi.

9-Belediye Meclisinin 06.10.2022 tarih ve 2022/104 sayılı kararı ile meclis imar komisyonuna havale edilen, Cevatpaşa Mahallesi, H16C 9C 4C pafta, 1188 ada 1 parselde uygulama imar planı değişiklik teklifi.

10-Aralık 2022 Meclis gün ve saatinin belirlenmesi.