Sayfa yükleniyor

Belediye Meclis Gündemi

03.01.2023 Tarihli Meclis Gündemi


GÜNDEM 03/01/2023

------------------------------------------------------------------------------------------

1-Açılış

2-Yoklama

3-Denetim Komisyonu üye seçimi

4-Çanakkale Hizmet Grupları A.Ş.nin Kredi Kullanımı ve Yetkilendirme hakkında 

5- Çanakkale Hizmet Grupları A.Ş. olağanüstü genel kurul toplantısı hakkında

6-Çanakkale Hizmet Grupları A.Ş.olağanüstü genel kurulda Belediye hisselerini temsil etmek üzere yetki verilmesi hakkında 

7-Geçici işçi vizesi hakkında

8-Sözleşmeli Personel ücretlerinin belirlenmesi.

9-Meclis Huzur hakkı ücretinin belirlenmesi.

10-Zabıta ve İtfaiye Personelinin maktu mesai ücretleri hakkında

11- Gelir Desteği Ödemesi hakkında 

12-Belediye Meclisinin 01.12.2022 tarih ve 2022/128 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Karacaören Köyü, H16C-10D-4C pafta, tespit harici alanda Nazım ve Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi.

13-2023 Yılı Meclis aylık tatilinin belirlenmesi.

14-Şubat 2023 meclis gün ve saatinin belirlenmesi.