Sayfa yükleniyor

Belediye Meclis Gündemi

02.02.2023 Tarihli Meclis Gündemi


Çanakkale Belediye Başkanlığından Duyurulur. 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 02/02/2023 tarihinde saat 17.00’da olağan meclis için ekli gündem maddelerini görüşmek üzere İsmetpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi No:39 adresindeki Çanakkale Belediye Yeşil Yerel Yönetim Binası ve Kültür Merkezindeki Meclis Toplantı Salonunda toplanılacaktır. 


GÜNDEM 02/02/2023

------------------------------------------------------------------------------------------ 

1-Açılış

2-Yoklama

3-Çanakkale Hizmet Grupları A.Ş.’nin olağan Genel Kurul Toplantısı

4-Çanakkale Hizmet Grupları A.Ş.’nin olağan Genel Kurulda Belediye hisselerini temsil etmek üzere belediye Başkanına yetki verilmesi.

5-2022/95 Sayılı Çanakkale Hizmet Grupları A.Ş.nin sermaye arttırımı ile ilgili meclis kararının iptali

6-Çanakkale Hizmet Grupları A.Ş.’nin Sermaye arttırımı.

7-Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği İşbirliği Protokolü

8-Belediye Meclisinin 03.01.2023 tarih ve 2023/1 numaralı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Cevatpaşa Mahallesi, H16C 14A 1A pafta, 196 ada, 4 parselde, koruma amaçlı uygulama imar planı değişiklik teklifi.

9-Belediye Meclisinin 01.12.2022 tarih ve 2022/128 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Karacaören Köyü H16C 10D 4C paftada tespit harici alanda nazım ve uygulama imar planı değişiklik teklifi.

10-Mart 2023 Meclis gün ve saatinin belirlenmesi.