Sayfa yükleniyor

Belediye Meclis Gündemi

01.06.2023 Tarihli Meclis GündemiGÜNDEM 01/06/2023

--------------------------------------------------------------------------------------:

1-Açılış

2-Yoklama

3-Kreş ve Gündüz Bakım evi ücret tarifesi güncelleme

4-Belediye Meclisinin 04.05.2023 tarih 2023/60 sayılı kararı ile incelemesinin devamına karar verilen, İsmetpaşa Mahallesi, H16C 14B 1A – H16C 14B 1B pafta, 1430 ada 1-2-3-7-8-9 ve 10 parsellerde uygulama imar planı değişikliği teklifi.

5-Belediye Meclisinin 04.05.2023 tarih ve 2023/61 sayılı meclis kararı ile incelemesinin devamına karar verilen, Barbaros Mahallesi, H16C 14A 2D pafta, 1215 ada 1 ve 2 parsellerde nazım ve uygulama imar planı değişiklik teklifi.

6-Belediye Meclisinin 02.02.2023 tarih ve 2023/18 sayılı kararı ile incelemesinin devamına  karar verilen, Kemalpaşa Mahallesi, H16C 14A 1A pafta, 196 ada, 4 parselde koruma amaçlı imar planı değişiklik teklifi.

7-Temmuz 2023 Meclis gün ve saatinin belirlenmesi