Sayfa yükleniyor

Belediye Meclis Gündemi

06.07.2023 Tarihli Meclis Gündemi


Çanakkale Belediye Başkanlığından Duyurulur. 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 06/07/2023 tarihinde saat 18.00’da olağan meclis için ekli gündem maddelerini görüşmek üzere İsmetpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi No:39 adresindeki Çanakkale Belediyesi Yeşil Yerel Yönetim Binası ve Kültür Merkezindeki meclis toplantı salonunda toplanılacaktır.

06/07/2023

GÜNDEM

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1-Açılış

2-Yoklama

3-Ücret Tarifesi Güncelleme(Emlak İstimlak Müdürlüğü)

4-Ücret Tarifesi Güncelleme(Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü)

5-Ücret Tarifesi Güncelleme (Fen İşleri Müdürlüğü)

6-Dolu Kadro Değişikliği

7-Taşınmaz Satışı ve Kiralanması

8-Kamu Konutları Hakkında

9-Gelir Desteği Ödemesi

10-Toplu Taşıma zam talebi

11-Belediye Meclisinin 01.06.2023 tarih ve 2023/65 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Cevatpaşa Mahallesi ve Karacaören Köyü H16C-9C ve H16C-10D paftada, nazım ve uygulama imar planı revizyonu teklifi.

12-Eylül 2023 Meclis gün ve saatinin belirlenmesi