Sayfa yükleniyor

Belediye Meclis Gündemi

04.09.2023 Tarihli Meclis Gündemi


Çanakkale Belediye Başkanlığından Duyurulur. 

5393 Sayılı Belediye Yasasının 20. Maddesi gereğince EYLÜL 2023 olağan meclis toplantısının  01/09/2023 tarihli meclis toplantısı çoğunluk sağlanamadığından 04/09/2023 tarihine saat: 16:30 ertelenmiştir.

04/09/2023
GÜNDEM

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1-Açılış

2-Yoklama

3-Kredi Kullanımı ve yetkilendirme 

4-İller Bankası A.Ş.’den Gayri Nakdi Kredi Kullanımı ve yetkilendirme 

5- 2023 Yılı Ücret Tarifesi Güncelleme

6- Ek Ödenek Uygulaması - fonksiyonlar arası ödenek aktarma ( Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü)

7-Cevatpaşa Mahallesi tapuda 1460 ada 1 parsel’de kayıtlı 2.581,61 m2 miktardaki arsa vasıflı taşınmazın tahsisi hakkında 

8-Hisse Satın Alma 

9-Kardeş Kent Pardubice’de düzenlenecek etkinliğe katılım için görevlendirme 

10- Toplu taşıma hatları revizyonu hakkında

11-Gelir Desteği Ödemesi hakkında 

12- Belediye Meclisinin 06.07.2023 tarih 2023/72 sayılı kararı ile meclis imar komisyonuna havale edilen, Cevatpaşa Mahallesi, H16C 9D 4C pafta, 1191 ada 112 parselde nazım ve uygulama imar planı değişikliği teklifi.


13-Belediye Meclisinin 06.07.2023 tarih 2023/72 sayılı meclis kararı ile meclis imar komisyonuna havale edilen, Cevatpaşa Mahallesi, H16C 9D 4C pafta, 418 ada 30 parselde nazım ve uygulama imar planı değişiklik teklifi.


14-Belediye Meclisinin 06.07.2023 tarih 2023/72 sayılı kararı ile meclis imar komisyonuna havale edilen, Barbaros Mahallesi, H16C 14A 1D pafta, 138 ada, 5 parselde nazım ve uygulama imar planı değişiklik teklifi.


 15-Ekim 2023 Meclis gün ve saatinin belirlenmesi