Sayfa yükleniyor

Belediye Meclis Gündemi

01.09.2023 Tarihli Meclis Gündemi


Çanakkale Belediye Başkanlığından Duyurulur. 

 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 01/09/2023 tarihinde saat: 18.00’da olağan meclisi için ekli gündem maddelerini görüşmek üzere İsmetpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi No:39 adresindeki Çanakkale Belediyesi Yeşil Yerel Yönetim Binası ve Kültür Merkezindeki meclis toplantı salonunda toplanacaktır. 

01/09/2023

GÜNDEM

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1-Açılış

2-Yoklama

3-Kredi Kullanımı ve yetkilendirme

4-İller Bankası A.Ş.’den Gayri Nakdi Kredi Kullanımı ve yetkilendirme

5- 2023 Yılı Ücret Tarifesi Güncelleme

6- Ek Ödenek Uygulaması fonksiyonlar arası ödenek aktarma ( Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü)

7-Cevatpaşa Mahallesi tapuda 1460 ada 1 parsel’de kayıtlı 2.581,61 m2 miktardaki arsa vasıflı taşınmazın tahsisi hakkında

8-Hisse Satın Alma

9-Kardeş Kent Pardubice’de düzenlenecek etkinliğe katılım için görevlendirme

10- Toplu taşıma hatları revizyonu hakkında

11-Gelir Desteği Ödemesi hakkında

12- Belediye Meclisinin 06.07.2023 tarih 2023/72 sayılı kararı ile meclis imar komisyonuna havale edilen, Cevatpaşa Mahallesi, H16C 9D 4C pafta, 1191 ada 112 parselde nazım ve uygulama imar planı değişikliği teklifi.

13-Belediye Meclisinin 06.07.2023 tarih 2023/72 sayılı meclis kararı ile meclis imar komisyonuna havale edilen, Cevatpaşa Mahallesi, H16C 9D 4C pafta, 418 ada 30 parselde nazım ve uygulama imar planı değişiklik teklifi.

14-Belediye Meclisinin 06.07.2023 tarih 2023/72 sayılı kararı ile meclis imar komisyonuna havale edilen, Barbaros Mahallesi, H16C 14A 1D pafta, 138 ada, 5 parselde nazım ve uygulama imar planı değişiklik teklifi.

15-Ekim 2023 Meclis gün ve saatinin belirlenmesi