Sayfa yükleniyor

Belediye Meclis Gündemi

01.12.2023 Tarihli Meclis Gündemi


Çanakkale Belediye Başkanlığından Duyurulur. 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 01/12/2023 tarihinde saat 17.00’de olağan meclisi için ekli gündem maddelerini görüşmek üzere İsmetpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi No:39 adresindeki Çanakkale Belediyesi Yeşil Yerel Yönetim Binası ve Kültür Merkezindeki meclis toplantı salonunda toplanılacaktır. 


01/12/2023

GÜNDEM

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1-Açılış

2-Yoklama

3-2022 Sayıştay Raporu bilgilendirme

4-Belediye Genel İş ve Yürütümüne ilişkin Müfettişlerce hazırlanan teftiş raporunun belediye Meclisinin bilgisine sunulması

5-Park İsmi verilmesi

6-Belediye Meclisinin 02.11.2023 tarih ve 2023/108 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Barbaros Mahallesi, H16C-14D-1C pafta, 1315 ada, 6 parselde Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi.

7-Belediye Meclisinin 04.07.2022 tarih ve 2022/81 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Güzelyalı Köyü, H16C-22B-2B pafta, 156 ada, 11 parselde Nazım ve Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi.

8-Çanakkale Şehir İçi ve Mücavir Alanlar İmar Planı Plan Notlarına ilave yapılması teklifi.

9-Belediye Meclisinde oylamaların hangi usül ile yapılacağının kararının alınması

10-Ocak 2024 Meclis gün ve saatinin belirlenmesi.