Sayfa yükleniyor

Belediye Meclis Gündemi

04.01.2024 Tarihli Meclis Gündemi


Çanakkale Belediye Başkanlığından Duyurulur. 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 04/01/2024 tarihinde saat 17.00’de olağan meclisi için ekli gündem maddelerini görüşmek üzere İsmetpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi No:39 adresindeki Çanakkale Belediyesi Yeşil Yerel Yönetim Binası ve Kültür Merkezindeki meclis toplantı salonunda toplanılacaktır.


GÜNDEM 04/01/2024

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1-Açılış

2-Yoklama

3-Denetim Komisyonu üye seçimi 

4-‘’Sürdürülebilir Turizm İçin Ortak Eylem ‘’ Projesi Kapsamında Teknik incelemeye Katılım Hakkında 

5-Çanakkale Hizmet Grupları A.Ş. Kredi Kullanımı ve Yetkilendirme 

6-Arnavutluk’un başkenti Tiran’da gerçekleştirilecek olan B40 Tiran Zirvesi’ne görevlendirme 

7-Toplu taşıma hizmetini yürüten işletenlerin gelir desteği talebi hakkında 

8- İçkili Yerler Bölgesi Hakkında 

9-Kültür İşleri Müdürlüğü’ne yapılan atama hakkında bilgi verilmesi

10-Geçici işçi vizesi teklifi 

11-Meclis Huzur hakkının belirlenmesi.

12-Zabıta ve İtfaiye Müdürlüğü personelinin maktu mesai ücreti hakkında

13-Dolu Kadro Değişikliği

14-Sosyal Denge sözleşmesini imzalamak için Belediye Başkanına yetki verilmesi hk. 

15- 2024 Şubat Meclis gün ve saatinin belirlenmesi.