Sayfa yükleniyor

Belediye Meclis Gündemi

01.02.2024 Tarihli Meclis Gündemi


Çanakkale Belediye Başkanlığından Duyurulur. 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 01/02/2024 tarihinde saat: 17.00’da olağan meclisi için ekli gündem maddelerini görüşmek üzere İsmetpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi No:39 adresindeki Çanakkale Belediyesi Yeşil Yerel Yönetim Binası ve Kültür Merkezindeki meclis toplantı salonunda toplanacaktır. 

Belediye Meclis Üyelerimizin anılan gün ve saatte Belediye Meclis Toplantı Salonunda hazır bulunmalarını rica ederim. 


GÜNDEM  01/02/2024

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1-Açılış

2-Yoklama

3-Kredi Kullanımı ve Yetkilendirme Hk. 

4-Tahsis Sürelerinin Güncellenmesi Hk. 

5-Barbaros Mahallesi H16C-14D-2B pafta, 1333 ada, 76 parsel ile H16C-14D-2A pafta, 1398 ada, 60 parselde Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği 

6- 2024 Mart Meclis gün ve saatinin belirlenmesi.