Sayfa yükleniyor

Belediye Meclis Gündemi

13.04.2024 Tarihli Meclis Gündemi


Çanakkale Belediye Başkanlığından Duyurulur. 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 13/04/2024 tarihinde saat 13.00’da olağan meclisi için ekli gündem maddelerini görüşmek üzere İsmetpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi No:39 adresindeki Çanakkale Belediyesi Yeşil Yerel Yönetim Binası ve Kültür Merkezindeki meclis toplantı salonunda toplanılacaktır. 

GÜNDEM

-----------------------------------------------------------------------------------:  

1-Açılış

2-Yoklama

3-Meclis toplantısının görüntülü olarak yayınlanması hakkında karar alınması

4-Oylamaların hangi usul ile yapılacağının belirlenmesi.

5-Divan I.ve II.Başkan Vekilliği seçimi.

6-Divan Katip Üyeliği seçimi. 

7-Encümen üyeliği seçimi. 

8-İmar Komisyonu üye seçimi

9-Plan Bütçe Komisyonuna üye seçimi.

10-Sosyal İşler Komisyonuna üye seçimi.

11-Ulaşım Komisyonuna üye seçimi.

12-Şoför Seçim Komisyonuna üye seçimi.

13-Şikayet Değerlendirme ve Ceza Komisyonuna üye seçimi.

14-Çevre ve Sağlık Komisyonuna üye seçimi.

15-Marmara Belediyeler Birliği’ne üye seçimi

16-Ege Belediyeler Birliği’ne üye seçimi

17-Kıyı Ege Belediyeler Birliği’ne üye seçimi

18-Ege ve Marmara Çevreci Belediyeler Birliği üye seçimi

19-Tarihi Kentler Birliği’ne üye seçimi

20-Çanakkale- Lapseki- Umurbey-Kepez-Çardak-İl Özel İdare Katı Atık Yönetim Birliği’ne üye seçimi (ÇAKAB)

21-Çanakkale Assos Truva Turizm Alt Yapı Hizmet Birliği’ne üye seçimi

22-Faaliyet Raporunun görüşülmesi.

23-Denetim Komisyonu raporunun sunulması.

24-Kurum İsim Düzeltmesi Hk.

25-Kardeş Kentimiz Osnabrück Görevlendirme

26- Sosyal Denge sözleşmesini imzalamak için Belediye Başkanına yetki verilmesi hk. 

27-2024 Yılı Meclisinin yıllık tatilinin belirlenmesi.

28-Mayıs 2024 Meclis gün ve saatinin belirlenmesi.

29-Çanakkale Kent Konseyi Otizm çalışma grubunun sunumu