Sayfa yükleniyor

Meclis Karar Özetleri

Şubat 2019 Meclis Toplantısına Ait Karar Özetleri10           İsmetpaşa Mahallesi, H16C-9D-3C pafta, 275 ada, 6 parselde kayıtlı, Emniyet Müdürlüğü olarak planlı taşınmazın, 2536.327 PİN numaralı Uygulama İmar Planı değişikliğinin incelenmek üzere meclis imar komisyonuna havalesi oybirliği ile karar verildi.

11           Barbaros Mahallesi Kreş ve Gündüz Bakım Evi’nin açılış işlemleri için yetki talebi oybirliği ile karar verildi.

12           Özel Halk Otobüsü Yönetmeliğinde değişiklik oybirliği ile karar verildi.

13           Şehirlerarası Terminal İşletme Yönetmeliğinde değişikliği oybirliği ile karar verildi.

14           2019 Gelir Tarifesinde değişikliği 1. Madde oybirliği 2. Madde oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

15           Çanakkale İdare Mahkemesinin 2017/829 Esas, 2018/1057 sayılı kararı oybirliği ile karar verildi.

16           Güzelyalı Köyü, 144 ada, 10 parsel ve 173 ada, 11 parsel ile Çınarlı Köyü, 1545 parselde kayıtlı taşınmazların 2016-2020 yılları Kamulaştırma Programına eklenmesi oybirliği ile kabul edildi.

17           Mart 2019 Meclis gün ve saati 01 Mart 2019 Cuma günü saat: 18.00 da yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

Ülgür GÖKHAN Bilge ŞİMŞEK Birten SARIBAŞ

Belediye Başkanı Katip Üye Katip Üye