Sayfa yükleniyor

Meclis Karar Özetleri

Haziran 2019 Meclis Toplantısına Ait Karar ÖzetleriHAZİRAN  2019 MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

KARAR NO M E C L İ S K A R A R Ö Z E T L E R İ

--------------- -----------------------------------------------------------------------------------------:  


70           Tarragona/İspanya’da düzenlenecek akıllı şehirler teknik inceleme programına görevlendirme oybirliği ile kabul edildi.

71           Çanakkale Merkez ve mücavir alanlarında yapılacak sayaç değişimi ve tarife incelenmek üzere Plan Bütçe Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

72           Belediye Taşınmazlarının kiralama işlemleri hakkında oybirliği ile kabul edildi.

73            Sözleşmeli personel oybirliği ile kabul edildi.

74           Çanakkale İdare Mahkemesinin 2018/360 Esas, 2019/388 Karar sayılı kararı hakkında bir karar alınması oybirliği ile karar verildi.

75           Belediye Meclisinin 02.05.2019 tarih ve 2019/53 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Barbaros Mahallesi, H16C-14C-1A pafta, 115 ada 38 parselde, 2536,331 PİN numaralı, Uygulama İmar Planı değişikliği oyçokluğu ile kabul edildi.

76           Belediye Meclisinin 02.05.2019 tarih ve 2019/53 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, İsmetpaşa Mahallesi, H16C-14B-2A pafta, 1425 ada, 3 parselde, 2536,330 ve 2537,84 PİN numaralı, Uygulama ve Nazım İmar Planı değişikliği oyçokluğu ile red edildi.

77           Belediye Meclisinin 02.05.2019 tarih ve 2019/53 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Cevatpaşa Mahallesi, H16C-9D-4C pafta, 19 ada, 4-7-8-9 parsellerde, 2536,328 PİN numaralı, Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliğinin incelenmek üzere meclis imar komisyonuna havalesi oybirliği ile kara verildi.

78           Temmuz 2019 Meclis gün ve saati 03 Temmuz 2019 Çarşamba günü saat: 18.00 da yapılmasına oybirliği ile karar verildi.                                                    Ülgür GÖKHAN                      Kanber KOÇ              Fatma KAYNAŞ

                                                    Belediye Başkanı                       Katip Üye                   Katip Üye