Sayfa yükleniyor

Meclis Karar Özetleri

Mart 2019 Meclis Toplantısına Ait Karar Özetleri


MART  2019 MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

KARAR NO M E C L İ S K A R A R Ö Z E T L E R İ

--------------- -----------------------------------------------------------------------------------------:  


18           Karacaören Köyü ve Işıklar Köyü mevkiinde, H16C-15A-1A ve H16C-15A-1A pafta, 2025,2138,2168,2324,2376,863,796,434,435,440 parsellerde, İdaremizce hazırlanan 2536,329 PİN numaralı Uygulama İmar Planı değişikliğinin incelenmek üzere meclis imar komisyonuna havalesi oybirliği ile karar verildi.

19           Kreş ve Gündüz Bakımevi için İsim Belirlemesi oybirliği ile kabul edildi.

20           Boş ve dolu kadro değişikliği oybirliği ile kabul edildi.

21           Belediye Meclisinin 01.02.2019 tarih ve 2019/10 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, İsmetpaşa Mahallesi, H16C-9D-3C pafta, 275 ada, 6 parselde kayıtlı, Emniyet Müdürlüğü olarak planlı taşınmazın, 2536,327 PİN numaralı Uygulama İmar Planı değişikliği oybirliği ile kabul edildi.

22           Kemalpaşa Mahallesi 186 ada, 7 parselde kayıtlı taşınmazın 2016-2020 yılları kamulaştırma programına ilave edilmesi oybirliği ile kabul edildi.

23           İmar Yönetmeliğinde değişiklik oybirliği ile kabul edildi.

24           Kreş Yönetmeliğinde değişiklik oybirliği ile kabul edildi.

25           Şirket Sözleşmesindeki Faaliyet Konularına ilave yapılması oyçokluğu ile kabul edildi.                                          Ülgür GÖKHAN                          Emine KARDELEN               Birten SARIBAŞ

                                          Belediye Başkanı                              Katip Üye                            Katip Üye