Sayfa yükleniyor

Meclis Karar Özetleri

Mayıs 2019 Meclis Toplantısına Ait Karar ÖzetleriMAYIS 2019 MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

KARAR NO M E C L İ S K A R A R Ö Z E T L E R İ

--------------- -----------------------------------------------------------------------------------------:  

53           Barbaros Mahallesi, H16C-14C-1A pafta, 115 ada, 38 parselde 2536,331 PİN numaralı, Uygulama imar Planı değişiklik teklifi.

İsmetpaşa mahallesi, H16C-14B-2A pafta, 1425 ada, 3 parselde 2536,330 ve 2537,84 PİN numaraları, Uygulama ve Nazım İmar Planı değişiklik Teklifi.

Cevatpaşa Mahallesi, H16C-9D-4C pafta, 19 ada, 4-7-8-9 parsellerde, 2536,328 PİN numaralı Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliğinin incelenmek üzere meclis imar komisyonuna havalesi oybirliği ile karar verildi.

54           Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları ve Rapor Formatı ile ilgili esasları incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi oybirliği ile karar verildi.

55           Çiftçi Mallarını Koruma Kurulu Meclis Üye seçimi Eyüp ÇAKIROĞLU, Hasan KURT, İlhan ÜLKER, Kadir KISAOĞLU, Mehmet ŞAHİN asil olarak, İsmail ŞENTÜRK, İsmail YILDIRIM, İsmail TURAN, Vahit YAVAŞ, Şuayip YALÇINKAYA yedek üyeliğe seçilmişlerdir.

56           Çiftçi Mallarını Koruma Kurulu Murakabe Heyetine Ufuk ÜNVER, Alaattin SÜRÜCÜ, Cahit ÖZCAN, Hüseyin BEYDEN, Mazlum EKER asil üyeliğe, Adnan OĞUZ, Veli KAMBER, İbrahim USLU, Erdoğan AYVACIK, Murat DERELİ yedek üyeliğe seçilmişlerdir.

57           Stratejik Planlama Komisyonuna Gülay Güney SARIKAYA, Mesut DİNÇ, Umut KARAGÖZ, İbrahim SOYDAN, Süleyman CANPOLAT, Fatma KAYNAŞ, Esra YÜKSEL, Musa OYAN, Alaaddin Burak KUNT, Didem GÜNER, Muharrem KOCABEY bir yıllığına oybirliği ile seçilmişlerdir. 

58           2018 Yılı Kesin Hesabı oyçokluğu ile kabul edildi.

59           Mahalle ve Köy Muhtarlığına yapılacak hizmetler oybirliği ile kabul edildi.

60           Yol harcamalarına katılım payları oyçokluğu ile kabul edildi. 

61           Çevre Temizliği (Cadde,sokak,yol ve Pazar yerlerinin süpürülüp yıkanması) işleri için araç kiralama hizmet alımı işinin süresinin belirlenmesi oybirliği ile karar verildi.

62           Belediye Meclisinin 08.04.2019 tarih ve 2019/48 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Çanakkale Uygulama İmar Planı Plan Notlarında revizyonu incelenmek üzere meclis imar komisyonuna havalesi oybirliği ile karar verildi.

63           Belediye Meclisinin 05.03.2019 tarih ve 2019/18 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Karacaören Köyü ve Işıklar Köyü mevkiinde, H16C-15A-1A ve H16C-15A-1A pafta, 2025, 2138, 2168, 2324, 2376, 863, 796, 434, 435, 440 parsellerde, İdaremizce hazırlanan, 2536,329 PİN numaralı Uygulama İmar Planı değişikliği oybirliği ile kabul edildi.

64           Haziran 2019 Meclis gün ve saati 07 Haziran 2019 tarihinde Cuma günü Saat: 17.30 da yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

65           Norm Kadro Değişikliği oybirliği ile kabul edildi.

66           Çanakkale Hizmet Grupları İnşaat Sanayi ve Tic.A.Ş.’nin yönetim kurulunda Çanakkale Belediyesi Kanuni Temsilcisi olarak Belediye Başkanına yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

67           Çanakkale Kentsel Hizmetler Mühendislik Müteahhitlik Ticaret ve Sanayi A.Ş.’nin yönetim kurulunda Çanakkale Belediyesi Kanuni Temsilcisi olarak Belediye Başkanına yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

68           GESTAŞ Deniz Ulaşım Tur.Tic.A.Ş.’nin yönetim kurulunda Çanakkale Belediyesi Kanuni Temsilcisi olarak Belediye Başkanına yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

69           AKSA Çanakkale Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’nin yönetim kurulunda Çanakkale Belediyesi Kanuni Temsilcisi olarak Belediye Başkanına yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.


                                                Ülgür GÖKHAN                Kanber KOÇ                   Fatma KAYNAŞ

                                                Belediye Başkanı                 Katip Üye                        Katip Üye