Sayfa yükleniyor

Meclis Karar Özetleri

Temmuz 2019 Meclis Toplantısına Ait Karar ÖzetleriTEMMUZ  2019 MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

KARAR NO M E C L İ S K A R A R Ö Z E T L E R İ

--------------- -----------------------------------------------------------------------------------------:  

79           Servis taşıma hizmeti oybirliği ile karar verildi.

80           Çanakkale Merkez ve mücavir alanlarında yapılacak sayaç değişimi ve tarife oybirliği ile karar  verildi.

81           Belediye Meclisinin 02.05.2019 tarih ve 2019/62 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonunca incelemesinin devamına karar verilen, Çanakkale Uygulama İmar Planı Plan Notlarında revizyon yapılması teklifinin incelenmek üzere meclis imar komisyonuna havalesi oybirliği ile karar verildi.

82           Sosyal Denge Tazminatı oybirliği ile kabul edildi.

83           Araç Hibesi oybirliği ile kabul edildi.

84           Gençlik Komisyonuna Egemen ERGUN, Deniz ERDEM, İbrahim SOYDAN, Fatma KAYNAŞ, Alaaddin Burak KUNT, Evren YALÇIN, Musa OYAN oybirliği ile seçilmişlerdir.

85           Eylül 2019 Meclis gün ve saati 04 Eylül 2019 Çarşamba günü saat:18.00’da yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

86           Güzelyalı Köyü, H16C-23A-IA pafta, 131 ada, 1-2-3-4-5-6-7 parsellerde, 2536,332 PİN numaralı, Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi,

Cevatpaşa Mahallesi, H16C-09D-4B pafta, 289 ada, 9-10-11-12-13-40-41-42 parsellerde, 2536,333 PİN numaralı, Uygulama İmar Planı değişikliği incelenmek üzere meclis imar komisyonuna havalesi oybirliği ile karar verildi.                                                         Ülgür GÖKHAN                      Kanber KOÇ                          Fatma KAYNAŞ

                                                         Belediye Başkanı                      Katip Üye                                   Katip Üye