Sayfa yükleniyor

Meclis Karar Özetleri

Temmuz 2019 Olağanüstü Meclis Toplantısına Ait Karar Özetleri


Temmuz 2019 Olağanüstü Meclis Toplantısına Ait Karar Özetleri

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 KARAR NO  

M  E  C  L  İ  S    K  A  R  A  R    Ö  Z  E  T   L  E  R  İ

---------------  -----------------------------------------------------------------------------------------:

 87   Güzelyalı-Dardanos Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı işi için iller Bankası A.Ş.’den ek kredi kullanılması oybirliği ile karar verildi. 

88   Aksa Çanakkale Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’nin Genel Kurul toplantısına katılmak üzere 

Belediye Başkanı’na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.                                 Ülgür GÖKHAN                          Kanber KOÇ                                  Fatma KAYNAŞ

                   Belediye Başkanı                             Katip Üye                                         Katip Üye