Sayfa yükleniyor

Meclis Karar Özetleri

Eylül 2019 Olağanüstü Meclis Toplantısına Ait Karar Özetleri


EYLÜL  2019 MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

KARAR NO M E C L İ S K A R A R Ö Z E T L E R İ

--------------- -----------------------------------------------------------------------------------------:  

89           Barbaros Mahallesi, H16C-14B-4D paftada 2536,339 ve 2537,88 PİN numaralı nazım ve uygulama imar planı değişiklik teklifi.

Fevzipaşa Mahallesi, H16C-14A-1A pafta, Talimhane Sokakta 2536,340 PİN numaralı koruma amaçlı imar planı değişiklik teklifi.

Cevatpaşa Mahallesi, H16C-9D-3A pafta, 446 ada 2-3-4-5-101-107 parsellerde, 2536,334 PİN numaralı, uygulama imar planı değişiklik teklifi.

İsmetpaşa Mahallesi, H16C-14A-1B pafta, 74 ada, 87-88 parsellerde, 2536,335 ve 2537,85 PİN numaralı, nazım ve uygulama imar planı değişiklik teklifi.

Barbaros Mahallesi, H16C-14B-4D pafta, 113 ada 6 parselde, 2536,336 ve 2537, 86 PİN numaralı ilave nazım ve uygulama imar planı teklifi.

Karacaören Köyü, H16C-10D-4C pafta, 165 ada 3 parselde, 2536,337 ve 2537,87 PİN numaralı nazım ve uygulama imar planı değişiklik teklifi.

Cevatpaşa Mahallesi, H16C- 9D- 4B pafta, 488 ada 96 parselde, 2536,338 PİN numaralı, uygulama imar planı değişiklik tekliflerinin incelenmek üzere İmar komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

90           Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikasına üye olunması ve yetki verilmesi oyçokluğu ile kabul edildi.

91           “T” Plaka ihale edilmesi oybirliği ile kabul edildi.

92           “S” Plaka ihale edilmesi oybirliği ile kabul edildi.

93           “H” Plaka ihale edilmesi oybirliği ile kabul edildi.

94           Kadro değişikliği teklifi oybirliği ile kabul edildi.

95           Havaalanı duvarının yeniden yapımı ile ilgili protokol yapılması amacı ile Belediye Başkanına yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

96           Belediye Meclisinin 03.07.2019 tarih ve 2019/81 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonunca incelemesinin devamına karar verilen, Çanakkale Uygulama İmar Planı Plan Notlarında revizyon yapılması teklifi oybirliği ile kabul edildi.

97           Belediye Meclisinin 03.07.2019 tarih ve 2019/86 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Cevatpaşa Mahallesi, H16C-09D-4B pafta, 289 ada, 9-10-11-12-13-40-41-42 parsellerde, 2536,333 PİN numaralı, Uygulama İmar Planı değişiklik teklifinin incelemesinin devamına oybirliği ile kabul edildi.

98           Ekim 2019 Meclis toplantısının 03 EKİM 2019 tarihinde saat:18.00 de yapılması oybirliği ile kabul edildi. .

99           Kardeş Kentimiz Tapolca’ya Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Meclis Üyesi Egemen Ergun, Bilge Şimşek, Esra Yüksel, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Özlem Eryiğit’in görevlendirilmesi oybirliği ile kabul edildi.

100         Kardeş Kent Osnabrück ile hazırlanacak proje oybirliği ile kabul edildi.

101         Seramik Eserlerinin ücretleri oybirliği ile kabul edildi.

102         Dalış Turizmi konusunda komisyon oluşturulmasına ve adı geçen komisyonda Alaaddin Burak Kunt, Umut Karagöz, Musa Oyan, Nilgün Gökser, Muharrem Kocabey, İbrahim Soydan’ın görev alması oybirliği ile kabul edildi.

103         Yeni Yapılacak inşaatlarda Sessiz Boru kullanılacaktır ibaresinin yönetmeliğe eklenmesi talebinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.


                                  ÜLGÜR GÖKHAN                           FATMA KAYNAŞ                  KANBER KOÇ

                                  BELEDİYE BAŞKANI                           KATİP ÜYE                           KATİP ÜYE