Sayfa yükleniyor

Meclis Karar Özetleri

Ekim 2019 Meclis Toplantısına Ait Karar ÖzetleriEKİM 2019 MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

KARAR NO M E C L İ S K A R A R Ö Z E T L E R İ

--------------- -----------------------------------------------------------------------------------------:  


104      Güzelyalı Köyü, H16C-23A-1A pafta, 241 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8 parsellerde 2681,65 PİN uygulama imar planı değişiklik teklifi.

Barbaros Mahallesi, H16C-14D-2A pafta, 1422 ada, 79 parselde 2536,341 ve 2537,89 PİN numaralı nazım ve uygulama imar planı değişiklik teklifi.

İsmetpaşa Mahallesi, H16C-14A-2A pafta, 460 ada, 99 parselde, 2536,342 ve 2537,90 PİN numaralı, uygulama ve nazım imar planı değişiklik tekliflerinin incelenmek üzere meclis imar komisyonuna havalesi oybirliği ile karar verildi.

105      Müdürlük ihdası ve iptali oybirliği ile karar verildi.

106      2020-2024 Stratejik Plan oybirliği ile kabul edildi.

107      Borçlanma oybirliği ile kabul edildi.

108      Toplu Taşıma Zam Talebi oyçokluğu ile kabul edildi.

109      Çanakkale İdare Mahkemesinin 2018/309 Esas, 2019/879 Karar sayılı kararı hakkında bir karar alınması oybirliği ile kabul edildi.

110      Belediye Meclisinin 04.09.2019 tarih ve 2019/103 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Meclis Üyesi Sn. Allaaddin Burak KUNT’un 04.09.2019 tarihli önergesi incelenmek üzere meclis imar komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.

111      Belediye Meclisinin 04.09.2019 tarih ve 2019/89 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Barbaros Mahallesi, H16C-14B-4D paftada 2536,339 ve 2537,88 PİN numaralı nazım ve uygulama imar planı değişikliği incelenmek üzere meclis imar komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.

112      Belediye Meclisinin 04.09.2019 tarih ve 2019/89 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Fevzipaşa Mahallesi, H16C-14A-1A pafta, Talimhane Sokakta 2536,340 PİN numaralı koruma amaçlı imar planı değişikliği oyçokluğu ile karar verildi.

113      Belediye Meclisinin 04.09.2019 tarih ve 2019/89 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Barbaros Mahallesi, H16C-14B-4D pafta, 113 ada 6 parselde, 2536,336 ve 2537, 86 PİN numaralı ilave nazım ve uygulama imar planı teklifi oybirliği ile red edildi.

114      Belediye Meclisinin 04.09.2019 tarih ve 2019/89 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Karacaören Köyü, H16C-10D-4C pafta, 165 ada 3 parselde, 2536,337 ve 2537,87 PİN numaralı nazım ve uygulama imar planı değişikliği oyçokluğu ile kabul edildi.

115      Belediye Meclisinin 04.09.2019 tarih ve 2019/89 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Cevatpaşa Mahallesi, H16C- 9D- 4B pafta, 488 ada 96 parselde, 2536,338 PİN numaralı, uygulama imar planı değişikliği oybirliği ile red edildi.

116      Kasım 2019 Meclis gün ve saati 01 Kasım 2019 saat: 18.00’da yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

117      Sosyal İşler Komisyonuna üye seçimi Meclis Üyesi Muharrem KOCABEY ve Umut KARAGÖZ Nisan 2020 yılına kadar seçilmişlerdir.

118      Geştaş Deniz Ulaşım Turizm A.Ş. ‘nin Genel Kuruluna katılım için yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.                                     Ülgür GÖKHAN                         Kanber KOÇ                         Fatma KAYNAŞ

                                     Belediye Başkanı                         Katip Üye                                Katip Üye