Sayfa yükleniyor

Meclis Karar Özetleri

Aralık 2019 Meclis Toplantısına Ait Karar Özetleri----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

KARAR NO M E C L İ S K A R A R Ö Z E T L E R İ

--------------- -----------------------------------------------------------------------------------------:  

137      Cevatpaşa Mahallesi, H16C-9D-4C pafta, 30 ada, 2 parselde, 2536,346 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi.

Çınarlı Köyü, Dardanos Mevki, H16C-18D-4B pafta, 1736 parselde, 2537,93 ve 2536,348 PİN numaralı nazım ve uygulama imar planı değişiklik teklifi.

Barbaros Mahallesi, H16C-14A-2A pafta, 1204 ada, 3 parselde, 2537,94 ve 2536, 349 PİN numaralı uygulama ve nazım imar planı değişiklik telifi.

İsmetpaşa Mahallesi, H16C-14A-1B pafta, 74 ada, 56 parselde, 2537,95 ve 2536,350 PİN numaralı nazım ve uygulama imar planı değişiklik teklifleri incelenmek üzere meclis imar komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi. 

138      Kadro değişikliği teklifi oybirliği ile karar verildi. 

139      Sayaç Değişimi ve Sayaç Bedellerinin Abonelere Tahakkuk Ettirilmesi oybirliği ile kabul edildi. 

140      “H”, “T” ve “S” plakalarla ilgili ihale şartları oybirliği ile kabul edildi. 

141      Birimler arası aktarma oybirliği ile kabul edildi. 

142      Belediye Meclisinin 01.11.2019 tarih ve 2019/120 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Çanakkale Şehiriçi ve Mücavir Alanlar İmar Planı Plan Notlarına 2536,343 PİN numaralı ilave yapılması teklifi oyçokluğu ile kabul edildi. 

143      Belediye Meclisinin 01.11.2019 tarih ve 2019/120 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, İsmetpaşa Mahallesi, H16C-14B-2A pafta, 1425 ada, 3 parselde, 2536,345 ve 2537,91 PİN numaralı nazım ve uygulama imar planı değişikliği incelenmek üzere meclis imar komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi. 

144      Belediye Meclis toplantılarının sesli ve görüntülü cihazlarla kaydedilmesi teklifi oybirliği ile kabul edildi. 

145      Ocak 2020 Meclisi 03 Ocak saat:18.00’da yapılmasına oybirliği ile karar verildi. 

146      Çanakkale Hizmet Grupları İnşaat Sanayi ve Tic.A.Ş.’nin Sermaye Azaltımı oybirliği ile kabul edildi. 

147      Ödenek Aktarma oybirliği ile kabul edildi.                                                   Ülgür GÖKHAN                  Kanber KOÇ                   Fatma KAYNAŞ

                                                  Belediye Başkanı                  Katip Üye                          Katip Üye