Sayfa yükleniyor

Meclis Karar Özetleri

Kasım 2019 Meclis Toplantısına Ait Karar Özetleri----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

KARAR NO M E C L İ S K A R A R Ö Z E T L E R İ

--------------- -----------------------------------------------------------------------------------------:  

119         Teminat oybirliği ile kabul edildi.

120         Çanakkale Şehiriçi ve Mücavir Alanlar İmar Planı Plan Notlarına 2536,343 PİN numaralı ilave yapılması teklifi.

İsmetpaşa Mahallesi, H16C-14B-2A pafta, 1425 ada, 3 parselde, 2536,345 ve 2537,91 PİN numaralı nazım ve uygulama imar planı değişiklik teklifi.

Cevatpaşa Mahallesi, H16CÜ-9D-3D pafta, 448 ada, 117-118-126 parsellerde, 2536,344 PİN numaralı, uygulama imar planı değişiklik teklifleri incelenmek üzere meclis imar komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

121         Brüksel/Belçika’ya Yurtdışı görevlendirme oybirliği ile kabul edildi.

122         Kardeş Kentimiz Osnabrück’e personel görevlendirilmesi oybirliği ile kabul edildi.

123         Kepez Belediyesine otobüs hibesi oybirliği ile kabul edildi.

124         03.10.2019 tarih ve 2019/110 sayılı Meclis Kararı ile Meclis İmar Komisyonunca incelenmesinin devamına kararı verilen, Meclis Üyesi Sn. Allaaddin Burak KUNT’un 04.09.2019 tarihli önergesi incelenmesinin devamına oybirliği ile karar verildi.

125         03.10.2019 tarih ve 2019/111 sayılı Meclis Kararı ile Meclis İmar Komisyonunca incelenmesinin devamına kararı verilen, Barbaros Mahallesi, H16C-14B-4D paftada 2536,339 ve 2537,88 PİN numaralı nazım ve uygulama imar planı değişikliği oyçokluğu ile kabul edildi.

126         03.10.2019 tarih ve 2019/104 sayılı Meclis Kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Güzelyalı Köyü, H16C-23A-1A pafta, 241 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8 parsellerde 2681,65 PİN uygulama imar planı değişikliği oyçokluğu ile kabul edildi.

127         03.10.2019 tarih ve 2019/104 sayılı Meclis Kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Barbaros Mahallesi, H16C-14D-2A pafta, 1422 ada, 79 parselde 2536,341 ve 2537,89 PİN numaralı nazım ve uygulama imar planı değişikliği oyçokluğu ile red edildi.

128         03.10.2019 tarih ve 2019/104 sayılı Meclis Kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, İsmetpaşa Mahallesi, H16C-14A-2A pafta, 460 ada, 99 parselde, 2536,342 ve 2537,90 PİN numaralı, uygulama ve nazım imar planı değişikliği oyçokluğu ile kabul edildi.

129         2019 Aralık Meclis gün ve saati 03 Aralık 2019 tarihinde saat:18.00’da yapılmasına oybirliği ile kabul edildi.

130         Borçlanma Yetkisi oybirliği ile kabul edildi.

131         T Cetveli Cins Değişikliği oybirliği ile kabul edildi.

132         S Plaka, H Plaka ve T Plakaların ihale edilmesi teklifi incelenmek üzere Plan Bütçe Komisyonuna ve Ulaşım Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

133  03.10.2019 tarih ve 2019/110 sayılı Meclis Kararı ile Meclis İmar Komisyonunca incelenmesinin devamına kararı verilen, Meclis Üyesi Sn. Allaaddin Burak KUNT’un 04.09.2019 tarihli önergesinin Kasım ayı 1. Bileşimde incelenmesinin devamına karar verilmiş olup,  incelendikten sonra 3. Bileşimde meclisçe görüşülüp oyçokluğu  ile komisyon kararı kabul edilmiştir.

134 2020 Yılı Ücret Tarifesi oyçokluğu ile kabul edildi.

135 2020 Yılı Performans Programı Taslağı oyçokluğu ile kabul edildi.

136 2020/21/22 Gelir Gider Bütçesi oyçokluğu ile kabul edildi.


                                           Ülgür GÖKHAN                 Kanber KOÇ                   Fatma KAYNAŞ

                                            Belediye Başkanı                 Katip Üye                         Katip Üye