Sayfa yükleniyor

Meclis Karar Özetleri

Ocak 2020 Meclis Toplantısına Ait Karar Özetleri


OCAK  2020 MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

KARAR NO M E C L İ S K A R A R Ö Z E T L E R İ

--------------- -----------------------------------------------------------------------------------------:  

1             Barbaros Mahallesi, H16C-14D-1C pafta, 587 ada, 38 parselde, 2537,96 ve 2536,351 PİN numaralı nazım ve uygulama imar planı değişiklik teklifi.

Barbaros Mahallesi, H16C-14A-2C pafta, 495 ada, 110 parselde, 2536,352 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik telifi.

Cevatpaşa Mahallesi, H16C-9D-3D pafta, 448 ada, 117-118-126 parsellerde, 2536,353 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi.

Barbaros Mahallesi, H16C-14D-2D pafta, 1293 ada, 2-5 parsellerde 2536,354 PİN uygulama imar planı değişiklik tekliflerinin incelenmek üzere meclis imar komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

2          Denetim Komisyonuna  Deniz Karaduman, Fatma Kaynaş, Özlem Karadayı bir yıllığına Denetim Komisyonu üyeliğine seçilmişlerdir. 


3          Çanakkale Hizmet Grupları A.Ş.nin kullanacağı krediler için kefalet ve yetki verilmesi oy çokluğu ile kabul edildi. 

         Geçici işçi vizesi oybirliği ile kabul edildi. 

         2020 yılında ödenecek huzur hakkı ücretleri oybirliği ile kabul edildi. 

6          Sözleşmeli personel ücretleri oybirliği ile kabul edildi. 

         Zabıta ve İtfaiye Personelinin maktu mesai ücretleri oybirliği ile kabul edildi. 

8          İş Sağlığı ve Güvenliği Biriminin bütçesinin Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne aktarılması oybirliği ile kabul edildi. 

         Özel Güvenlik Hizmetlerine ait bütçenin Zabıta Müdürlüğü’ne aktarılması oybirliği ile kabul edildi.

10        Cevatpaşa Mahallesi 926 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmazda tahsis iptali oybirliği ile kabul edildi. 

11        Aktif olmayan Kardeş Kent anlaşmalarının iptal edilmesi oybirliği ile kabul edildi. 

12        Belediye Meclisinin 03.12.2019 tarih ve 2019/137 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Cevatpaşa Mahallesi, H16C-9D-4C pafta, 30 ada, 2 parselde, 2536,346 PİN numaralı uygulama imar planı değişikliğinin incelenmek üzere meclis imar komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi. 

13        Belediye Meclisinin 03.12.2019 tarih ve 2019/137 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Çınarlı Köyü, Dardanos Mevki, H16C-18D-4B pafta, 1736 parselde, 2537,93 ve 2536,348 PİN numaralı nazım ve uygulama imar planı değişikliğinin incelenmek üzere meclis imar komisyonuna havalesi oybirliği ile karar verildi. 

14        Belediye Meclisinin 03.12.2019 tarih ve 2019/137 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, İsmetpaşa Mahallesi, H16C-14A-1B pafta, 74 ada, 56 parselde, 2537,95 ve 2536,350 PİN numaralı nazım ve uygulama imar planı değişikliği oyçokluğu ile red edildi. 

15        Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarih ve 2019/77 sayılı kararı ile İncelenmesinin devamına karar verilen, Cevatpaşa Mahallesi, H16C-9D-4C pafta, 19 ada, 4-7-8-9-35 parsellerde 2536,328 PİN numaralı koruma amaçlı imar planı değişikliği incelenmek üzere meclis imar komisyonuna havalesi oybirliği ile karar verildi. 

16        2020 Yılı Meclis Aylık tatili Ağustos 2020 yılında yapılmasına oybirliği ile karar verildi. 

17        Şubat 2020 Meclis gün ve saati 06 Şubat 2020 saat:18.00’da yapılmasına oybirliği ile karar verildi.  

18        “S”,”T” ve “H” plakalar oybirliği ile karar verildi. 

19        Kooperatif yetkisi oybirliği ile kabul edildi. 

20        2020 Yılı Ücret Tarifesi Değişikliği oybirliği ile kabul edildi. 

21        Teminat Gösterilmesi oyçokluğu ile kabul edildi.                                     ÜLGÜR GÖKHAN                 FATMA KAYNAŞ                 KANBER KOÇ 

                                   BELEDİYE BAŞKANI                  KATİP ÜYE                         KATİP ÜYE