Sayfa yükleniyor

Meclis Karar Özetleri

Şubat 2020 Meclis Toplantısına Ait Karar Özetleri


ŞUBAT  2020 MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

KARAR NO M E C L İ S K A R A R Ö Z E T L E R İ

--------------- -----------------------------------------------------------------------------------------:  


22           Cevatpaşa Mahallesi, H16C-9D-3A pafta, 446 ada, 2-3-4-5-101-107 parsellerde, 2536,357/2537,97 PİN numaralı nazım ve uygulama imar planı değişikliği incelemek üzere meclis imar komisyonuna havalesi oybirliği ile karar verildi.

23           01/09/2016 tarih ve 2016/129 sayılı meclis kararının iptali oybirliği ile karar verildi.

24           10/06/2019 tarih ve 2019/72 Sayılı Belediye Meclis Kararında düzeltme oybirliği ile karar verildi.

25           Taşınmaz Satın Alma talebi oybirliği ile kabul edildi.

26           Ulusal Bayram Günlerinde Çalışma Harcı alınması oybirliği ile kabul edildi.

27           Çanakkale Kentsel Hizmetler Müh.Müt.Tic ve San.A.Ş.’ye Genel Kurul Katılımı oybirliği ile karar verildi.

28           Çanakkale Kentsel Hizmetler Müh.Müt.Tic ve San.A.Ş.’ye temsilci seçimi oybirliği ile seçildi.

29           Mahkeme Kararının uygulanması oybirliği ile kabul edildi.

30           Çanakkale Şehiriçi ve Mücavir Alanlar İmar Planı Plan Notlarına 2536,355 PİN numaralı ilave yapılması teklifi oyçokluğu ile kabul edildi.

31           Belediye Meclisinin 03.12.2019 tarih ve 2019/143 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonunun incelenmesinin devamına karar verilen, İsmetpaşa Mahallesi, H16C-14B-2A pafta, 1425 ada, 3 parselde, 2536,345 ve 2537,91 PİN numaralı nazım ve uygulama imar planı değişikliği incelenmek üzere meclis imar komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

32           Belediye Meclisinin 07.01.2020 tarih ve 2020/15 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonunun incelenmesinin devamına karar verilen, Cevatpaşa Mahallesi, H16C-9D-4C pafta, 19 ada, 4-7-8-9-35 parsellerde 2536,328 PİN numaralı Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği incelenmek üzere meclis imar komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

33           Belediye Meclisinin 04.01.2020 tarih ve 2020/1 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Barbaros Mahallesi, H16C-14A-2C pafta, 495 ada, 110 parselde, 2536,352 PİN numaralı uygulama imar planı değişikliği oyçokluğu ile red edildi.

34           Mart 2020 Meclis gün ve saati 05 Mart Perşembe günü saat: 17:00 da yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

35           Kemalpaşa Mahallesi, H16C-9D-4D pafta, Kent Meydanı ve Kayserili Ahmet Paşa Caddesinde 2536,356 PİN numaralı Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği oybirliği ile kabul edildi.

36           Çanakkale Hizmet Grupları İnş.San.ve Tic.A.Ş.’nin Genel Kurul Katılımı oybirliği ile kabul edildi.

37           Çanakkale Hizmet Grupları İnş.San.ve Tic.A.Ş.’ye temsilci seçimi oybirliği ile seçildi.

38           Yurt Dışı görevlendirme oybirliği ile kabul edildi.                                 ÜLGÜR GÖKHAN                 FATMA KAYNAŞ                KANBER KOÇ 

                                BELEDİYE BAŞKANI                  KATİP ÜYE                         KATİP ÜYE